Gospodarka Maksyku w trzecim kwartale odnawia wzrost

526

PKB Meksyku w trzecim kwartale wzrósł o 0,8% w porównaniu z drugim kwartałem, kiedy został odnotowany spadek o 0,1%. Takie dane są zgłaszane przez urząd statystyczny Meksyku, odnotowując w trzecim kwartale najwyższy od czwartego kwartału ubiegłego roku wzrost. Powrotowi do wzrostu gospodarczego sprzyjało ożywienie w przemyśle i sektorze usług. W porównaniu do tego samego kwartału 2017 roku PKB wzrósł o 2,5%, spowalniając roczny wzrost z 2,6% kwartał wcześniej. Ekonomiści oczekiwali, że pierwszy wskaźnik wzrośnie o 0,9%, a drugi – o 2,6%. Wzrost w sektorze usług w ujęciu rocznym kształtował się na poziomie 3,2%, w rolnictwie – na poziomie 2,2%. 

Amerykańskie firmy znalazły sposób, dzięki któremu mogą obejść cła Trumpa na import towarów z Chin

Paul Donovan, główny ekonomista UBS Wealth Management, w notatce klienta powiedział, że amerykańskie firmy opracowały taktykę do przenoszenia poszczególnych łańcuchów swojej produkcji towarów z Chin do innych krajów, aby uniknąć płacenia ceł importowych. Przed importowaniem chińskich towarów do Stanów Zjednoczonych dostarczają je najpierw do swoich zagranicznych działów. Dzięki tej taktyce wielkość wywozu przełączników elektrycznych z ChRL na przykład do Kanady znacznie wzrosła. Duże zakłady produkcyjne posiadają własne zakłady produkcyjne w kilku krajach, co pozwala im na przeniesienie poszczególnych łańcuchów produkcji.

Dane PMI strefy euro obniżyły oczekiwania inwestorów odnośnie podniesienia stóp procentowych przez EBC w 2019 roku

Pod koniec ubiegłego tygodnia spowolnienie aktywności gospodarczej w strefie euro ogólnie oraz w sektorze prywatnym Niemczech wywołało obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego w tym regionie. Czynniki te, a także obawy dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i planów budżetowych Włoch doprowadziły do ​​obniżenia oczekiwań inflacyjnych do minimum za rok. Skłoniło to również inwestorów do obniżenia prognoz odnośnie podniesienia stóp procentowych w 2019 roku przez Europejski Bank Centralny. Teraz prawdopodobieństwo wzrostu stopy depozytowej o 10 punktów bazowych jest szacowane na mniej niż 90%, podczas gdy na początku ubiegłego tygodnia oczekiwania były 100%.

Bank Anglii może podnieść stopy procentowe szybciej w przypadku płynnego Brexitu

Członek komitetu monetarnego Banku Anglii, Michael Saunders, uważa, że jeśli odbędzie się płynny proces Brexit, brytyjski organ nadzoru będzie musiał podnieść stopy procentowe w nadchodzących latach szybciej niż oczekiwali inwestorzy, pisze Dow Jones. Przewiduje on osiągnięcia pełnego zatrudnienia i szybszego wzrostu wynagrodzeń, co według niego doprowadzi do wzrostu presji inflacyjnej. Saunders zwrócił uwagę, że brytyjska gospodarka uzyska silny impuls w wyniku płynnego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Jeżeli natomiast wyjście będzie niekonsekwentne, możemy spodziewać się zmniejszenia inwestycji i redukcji zatrudnienia.

Chiny pogłębiają reformy w strefach wolnego handlu

Pomimo eskalacji wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, Chiny będą promować nowe reformy i otwierać gospodarkę. Jednak robić to będą według własnego harmonogramu. Pod koniec ubiegłego tygodnia Rada Państwowa Chin wydała oświadczenie, w którym zapowiedziała wprowadzenie szeregu środków mających na celu pogłębienie reform w strefach wolnego handlu. Teraz osobom, które spełniają określone kryteria, przyznano prawo do inwestowania w zagraniczne papiery wartościowe na terytoriach takich stref. Wcześniej kanały inwestycyjne, przez które niektóre osoby mogły kupować zagraniczne akcje i obligacje, były ograniczone do kilku programów. Ponadto banki będą mogły w strefie wolnego handlu przeprowadzać transakcje z pochodnymi instrumentami finansowymi w juanach w imieniu organizacji zagranicznej. Zagraniczne firmy będą również mogły przewozić pasażerów i ładunki do innych krajów z Zhengzhou i Xianu. 

Popularność telefonów komórkowych z przyciskami w trzecim kwartale wzrosła

Firma badawcza Counterpoint Technology Market Research doniosła, że ​​produkcja smartfonów spadła w trzecim kwartale, podczas gdy telefony z przyciskami, które mają zdecydowanie mniejszy zestaw funkcji, wzrosły. Smartfonów w tym okresie wyprodukowano o 5% mniej niż rok wcześniej. Największy spadek – o 7% – zaobserwowano w Ameryce Łacińskiej. Chiny pozostają liderem pod względem dostarczania smartfonów, ale spadek notowano już od 5 kwartałów. Indie zajęły drugie miejsce, wyprzedzając Stany Zjednoczone. Jednocześnie liczba wysyłek telefonów z przyciskami na całym świecie wzrosła o 3% do 112 milionów sztuk. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce ich wzrost wyniósł 32%. Kraje tego regionu i Indii stanowiły ponad 70% całkowitych dostaw telefonów komórkowych na rynek światowy.

Wiodące banki inwestycyjne zmniejszyli łączny przychód kwartalny o 1%

Firma analityczna Coalition przeprowadziła badanie wyników finansowych 12 największych banków inwestycyjnych na świecie w trzecim kwartale. Wyniki pokazały, że skumulowane dochody tych instytucji finansowych spadły w ujęciu rocznym o 1% do 35,5 miliardów dolarów. Jednak w pierwszych dziewięciu miesiącach roku przychody wzrosły o 4% do 122 miliardów dolarów. Eksperci spodziewają się, że w 2018 roku przychody banków sięgną 154 miliardów dolarów, a roczny wzrost wyniesie 3%. Wyniki wiodących banków przez 9 miesięcy również wykazały wzrost całkowitych dochodów z działalności operacyjnej surowcami o 32%, z obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi o 15%.