Jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych ?

1444

Analiza techniczna metodą punktowo-symboliczną, jako pomoc w wyborze tych papierów wartościowych, które mogą przynieść potencjalne zyski, powinna być wykonana według określonego planu, złożonego z następujących etapów:

 1. dokonanie oceny procentowego wskaźnika hossy giełdy warszawskiej WSE BP,
 2. dokonanie oceny wskaźników krótkoterminowych: procentowego wskaźnika liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich WSE 10Wk oraz wskaźnika High-Low Idx,
 3. dokonanie oceny procentowych wskaźników hossy w sektorze i wybór sektora,
 4. wybór z tego sektora grupy spółek silnych fundamentalnie, analiza wykresów punktowo-symbolicznych wybranych spółek, ustalenie momentu zakupu,
 5. podjęcie decyzji o realizacji zysków.

Etap 1 – ocena procentowego wskaźnika hossy giełdy warszawskiej (WSE BP)

Jest to etap, którego nie wolno pominąć. Należy posiadać jednak wielką determinację, ponieważ zazwyczaj będzie tak, że decyzje inwestycyjne będzie trzeba podjąć wbrew ogólnemu trendowi, tzn. kupować akcje, kiedy na temat rynku papierów wartościowych będą same złe informacje, a sprzedawać, gdy wiadomości będą korzystne. 
Na procentowym wskaźniku hossy zajdzie pozytywna zmiana, gdy pojawi się wystarczająca liczba sygnałów zakupu generowanych przez poszczególne spółki. Pamiętać należy, że aby dokonać zwrotu do kolumny X potrzeba sześciu procent. Najlepsza okazja pojawia się, kiedy zwrot ten następuje z poziomu 30% lub niżej.

Etap 2 – ocena wskaźników WSE 10Wk i High-Low Idx

Gdy ocena procentowego wskaźnika hossy giełdy warszawskiej została już dokonana, należy teraz dokonać oceny procentowego wskaźnika liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich oraz wskaźnika H-L.
Idealną sytuacją jest, kiedy procentowy wskaźnik liczby spółek powyżej ich własnych dziesięciotygodniowych średnich i H-L współdziała z procentowym wskaźnikiem hossy giełdy warszawskiej. Można bowiem wówczas przypuszczać, że zarówno długo, jak i krótkoterminowe inwestycje będą zyskowne.

Etap 3 – wybór sektora

Wybór sektora jest decyzją newralgiczną. Kiedy dokonano już przeglądu krótkoterminowego oraz długoterminowego obrazu rynku, można skupić się na wyborze najbardziej odpowiadającego sektora gospodarki.

Etap 4 – wybór spółek i analiza ich wykresów

W tym etapie wybiera się spółki wchodzące w skład wcześniej wyselekcjonowanych sektorów. Należy wybrać spółki odpowiadające przede wszystkim kryteriom analizy technicznej, co wiąże się ze spełnieniem kilku zasad:

 1. na wykresie został wygenerowany sygnał zakupu,
 2. kurs akcji danej spółki musi znajdować się powyżej linii wsparcia hossy,
 3. siła relatywna musi być dodatnia,
 4. należy dokonać pomiaru pionowego, aby określić oczekiwany zasięg ruchu kursu analizowanej spółki,
 5. dokonać, o ile to możliwe, zakupu podczas korekty spadkowej (nie jest to warunek konieczny, ale w znacznym stopniu pomaga ograniczyć ryzyko),
 6. należy zamknąć pozycję, jeśli linia wsparcia hossy zostanie przełamana.

Etap 5 – podjęcie decyzji, kiedy realizować zyski

Realizowanie zysku może okazać się jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie musi podjąć inwestor. Zwłaszcza gdy kursy akcji rosną. Zbyt długie wyczekiwanie może jednak okazać się zgubne. Dlatego należy przyjąć np. następujące zasady postępowania:

 1. sprzedać 1/3 pozycji, jeśli kurs wzrośnie o 30%,
 2. sprzedać kolejne 1/3 pozycji, jeśli kurs wzrośnie o 50%,
 3. trzymać pozostałe 1/3 pozycji dopóki kurs akcji nie spadnie do poziomu, na którym dokonano pierwszej realizacji zysków lub dopóki siła relatywna na wykresie nie stanie się ujemna. Zapewni to maksymalne wykorzystanie wzrastającego kursu tych akcji.

Metoda ta zmusza inwestora do podjęcia działań w momencie, gdy wszystko wygląda pozytywnie, ale o wiele łatwiej jest sprzedać akcje, kiedy jest na nie dużo chętnych.