Kalendarz dywidend z akcji

2067

Kalendarz dywidend z akcji jest narzędziem, które musisz koniecznie znać jeśli chcesz spekulować na kursie akcji na Giełdzie, ponieważ ma on ogromny wpływ na akcje.

Przypomnienie: Czym jest dywidenda?

Przypomnijmy najpierw czym jest dywidenda. Dywidenda jest wynagrodzeniem akcjonariusza wynikającym z zysku spółki emitującej.

Dokładniej rzecz biorąc, jeżeli inwestor kupi akcje spółki,staje się on posiadaczem udziałów w tej spółce. Więc jeśli ta spółka realizuje zysk, jest on dzielony pomiędzy akcjonariuszy w zależności od liczby udziałów posiadanych przez każdego z nich.

Wypłata dywidendy nie jest obowiązkowa i zależy od rentowności spółki. Spółka realizująca zysk nie musi wypłacać akcjonariuszom wynagrodzenia.

Kalendarz dywidend

Rzecz jasna dywidendy nie są wypłacane ciągle w trakcie roku, lecz w określonych terminach. Odbywa się to w następujący sposób:

Akcjonariusze spółki zbierają się na walnym zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały w drodze głosowania nad wypłatą dywidendy akcjonariuszom w zależności od wyników spółki i jej perspektyw (część zysków może zostać zainwestowana w spółkę). W trakcie tego zgromadzenia, jeśli akcjonariusze zagłosują za wypłatą dywidendy, ustala się datę wypłaty, którą nazywa się “datą ustalenia wypłaty dywidendy”.

Najczęściej data ta ustalana jest między majem a lipcem, lecz w zależności od spółki data ta może się zmieniać i może być nawet kilka wypłat dywidend w trakcie jednego roku.

Te daty ustalenia wypłaty są wskazane właśnie w kalendarzy dywidend. Kalendarz ten jest udostępniany każdemu zainteresowanemu i jest szczególnie waży dla inwestorów, ponieważ ma wpływ na kurs akcji na giełdzie.

Gdzie należy sprawdzić kalendarz dywidend?

Większość poważnych brokerów zapewnia użytkownikom bezpłatny dostęp do kalendarzy dywidend spółek, których akcje są dostępne na ich platformie oraz do innych ważnych informacji.