Jednostka, przedsiębiorstwo (w rachunkowości/sprawozdawczości)

1451

Jednostka, przedsiębiorstwo (w rachunkowości/sprawozdawczości)

Jednostka gospodarcza (którą może stanowić osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka z o.o., spółka akcyjna, organizacja charytatywna, organizacja państwowa itp.) zobowiązana do przedstawiania swojej sytuacji finansowej w sprawozdaniu finansowym. Rachunkowość wymaga precyzyjnego określenia granicy pomiędzy tym, co powinno wchodzić do ewidencji, a tym co powinno być z niej wyłą- czone. Granicę tę wyznacza wspólna kontrola nad inną jednostką (która bywa kryterium trudnym do ustalenia – patrz podmiot specjalnego przeznaczenia). Jednostka w rachunkowości niekoniecznie jest tym samym, co podmiot prawny. Przykładowo, w przypadku spółek osobowych o nieograniczonej odpowiedzialności, prawo nie rozróżnia pomię- dzy prywatnymi aktywami właścicieli a aktywami spółki. Rachunkowość jednak wyodrębnia działalność gospodarczą spółki i rozlicza ją oddzielnie. Podobnie również, grupa kapitałowa nie istnieje jako podmiot prawny obejmujący różne spółki, choć w rachunkowości wszystkie spółki wchodzące w skład holdingu konsolidowane są w jedną jednostkę. Patrz również jednostki sporządzające sprawozdania finansowe i sporządzający.

Jednostka sprawozdawcza

Podmiot składający sprawozdanie ze swoich wyników użytkownikom sprawozdań finansowych. Więcej informacji w haśle jednostka. (W języku angielskim terminy „accounting entity” i „reporting entity” są synonimami).