Ujemny podatek dochodowy

1578

Ujemny podatek dochodowy

System pomocy społecznej łączący zasiłki dla ubogich z systemem podatkowym. Osoby uzyskujące dochody na granicy ustalonego minimum socjalnego, nie płacą podatku dochodowego. Gdy kwota ich dochodu spadnie poniżej tego minimum, zaczynają otrzymywać progresywnie rosnący zasiłek (stanowiący dofinansowanie do określonego poziomu egzystencji). Osoby uzyskujące dochody powyżej minimum socjalnego płacą podatki dochodowe według skali progresywnej. Według danych z 2006 roku, 20% najbiedniejszych gospodarstw domowych w USA opodatkowanych było średnią stawką podatkową wynoszącą -10% minimalnego dochodu („The Economist”, 15 kwietnia 2006, s. 49). Podstawą logiczną systemu ujemnego podatku dochodowego jest zapewnienie stałego bodźca do wypracowywania większego dochodu, niezależnie od poziomu dochodu już posiadanego. System ten zapobiega sytuacji, w której osoby pobierające zasiłek nie są zainteresowane znalezieniem pracy, ponieważ przyrost dochodu spowoduje jednoczesną utratę zasiłku.