Zakres gwarancji (biegłego rewidenta)

1372

Zakres gwarancji (biegłego rewidenta)

Określony w opinii z badania sprawozdania finansowego zakres gwarancji, jakiej może udzielić biegły rewident użytkownikom badanego sprawozdania finansowego. O ile prawo nie stanowi inaczej, w większości krajów użytkownicy sprawozdania finansowego otrzymują następujące (lub zbliżone) zapewnienia. Paragraf wyszczególniający zakres zapewnień zawiera zarówno stwierdzenie faktów, jak i deklaracje biegłego rewidenta. Deklaracje takie mogą przykładowo obejmować zapewnienia o niezależności – składane często w przypadku, gdy firma przeprowadzająca badanie świadczy również inne usługi. Należy przyznać, że wielu czytelników traktuje wymienione w zapewnieniach ograniczenia odpowiedzialności jedynie jako standardowe sformułowania prawne. Czytelnicy tacy wolą opierać się na uznanej nazwie firmy (szczególnie jeżeli należy ona do Wielkiej Czwórki), ponieważ wiedzą, że światowa renoma daje większą gwarancję pewności niż formalność pisemnej opinii. Od pewnego czasu obserwuje się rosnącą tendencję do wyrażania zapewnień raczej w formie zastrzeżeń, co wynika z chęci zabezpieczenia się rewidentów przed ewentualnymi procesami sądowymi, a także odzwierciedla realistyczne podejście do osiągalnych możliwości badania.

Dobre samopoczucie audytora