Klin podatkowy (obowiązkowe narzuty na płace)

1453

Klin podatkowy (obowiązkowe narzuty na płace)

Różnica pomiędzy kosztem zatrudnienia ponoszonym przez pracodawcę (łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi) a pensją wypłacaną pracownikowi „na rękę” (po potrąceniu podatku dochodowego odprowadzanego przez pracodawcę). Klin podatkowy określa łączny ciężar wszystkich podatków i innych obciążeń naliczanych od pensji. Im większy klin podatkowy, tym więcej pieniędzy może zainkasować rząd, przynajmniej na krótką metę. Tym niemniej, ze względu na wypaczenia i bodźce zniechęcające (patrz wysokość opodatkowania a wzrost gospodarczy) na dłuższą metę wpływy podatkowe mogą być niższe od optymalnych. Średnia wartość klina podatkowego w krajach OECD wynosi 27%. Źródło: Raport Employment Outlook (Perspektywy zatrudnienia), 2006

Klin podatkowy