Klauzula przymusowego zakupu

1117

Klauzula przymusowego zakupu (żargon)

Klauzula w umowie kupno-sprzedaż, z której korzystają strony przedsię- wzięcia handlowego (np. spółka typu joint venture lub spółka osobowa), dająca jednej lub kilku ze stron możliwość wyjścia po uczciwej cenie. Zgodnie z umową kontraktową wyznaczeni udziałowcy w kapitale mają prawo oferować swoje pakiety innym wyznaczonym inwestorom za ustaloną cenę. Jest to podobne do opcji sprzedaży, z wyjątkiem tego, że druga strona ma prawo odrzucić ofertę o ustalonej cenie. Jednakże taka odmowa kupna pakietu drugiej strony zobowiązuje do sprzedaży pakietu udziałów stronie oferującej za tę samą ustaloną cenę. W ten sposób tworzy się opcja kupna, tzn. prawo kupna. W istocie jeśli cena jest uznana za zbyt wysoką, wówczas zrozumiałe jest, że strona odmawiająca jest skłonna sprzedać. Taki mechanizm uniemożliwia udziałowcom pozostają- cym w przedsięwzięciu wyzyskanie strony, która chce wycofać się z interesu. Jednocześnie zapobiega sytuacji, w której udziałowiec zmuszony jest do wykupienia innego udziałowca za nieuczciwą cenę. Klauzula przymusowego zakupu tworzy więc rynek wewnętrzny dla inwestycji nieposiadającej rynku zewnętrznego. Angielski termin odwołuje się do dubeltówki ze względu na dwuetapowość operacji: czyli jeden strzał po drugim.

Klauzula przymusowego zakupu