Klątwa zwycięzcy

1333

Niesprzyjające okoliczności polegające na zaangażowaniu się w  wojnę przetargową, zaoferowaniu zbyt dużej sumy i przepłacenie za zakup. Obawa przed klątwą zwycięzcy jest jednym z powodów, dla których emisje papierów wartościowych, w szczególności w pierwotnej ofercie publicznej, muszą być wyceniane poniżej wartości: niedoinformowani inwestorzy potrzebują motywacji, by zwalczyć wątpliwości (że przepłacą). Klą- twa zwycięzcy to także powszechne zagrożenie w przypadku fuzji i przejęć. Jeśli kupujący od samego początku przepłacił, trudno będzie sprawić, by przejęcie stało się komercyjnie atrakcyjne. Ponadto, zgodnie z nowymi standardami rachunkowości MSSF, znaczne przepłacenie może skutkować poważnym przeszacowaniem wartości firmy (które z kolei wynika z wysokich cen), o ile wystąpiło późniejsze pomniejszenie wartości firmy. Patrz również gorączka handlowa.