Naśladowcy indeksów

1069

Naśladowcy indeksów (slang)

Zarządzający aktywami i portfelami, którzy tworzą bardzo zróżnicowane portfele inwestycyjne mające taki sam skład jak fundusze indeksowe (np. Index S&P 500) rynku gieł- dowego. Metodę tę stosuje się zamiast wybierania „zwycięzców” i  unikania „przegranych” (patrz inwestor alfa). Może być kojarzona z  brakiem odwagi i przekonania. Jednak z drugiej strony hipoteza rynku efektywnego wskazuje na to, że nie jest to zła strategia, zwłaszcza jeśli dzięki tej metodzie można zaoszczędzić na kosztach transakcji i zarządzania aktywami.

Naśladowcy indeksów