Podejmowanie decyzji finansowych

1546

Podejmując działania finansowe takie jak udzielanie kredytu, inwestowanie, sprzedaż lub likwidacja, kierujemy się różnymi względami. Podejmowanie decyzji finansowych można umieścić w kontekście wszelkiego rodzaju myślenia praktycznego nastawionego na działanie. Rozumując w ten sposób, możemy zidentyfikować cztery wyraźne etapy myślenia:

Racjonalne decyzje finansowe

Podejmowanie decyzji finansowych

Jak każde dobre myślenie, podejmowanie decyzji finansowych powinno być świadomie zdyscyplinowane i  uporządkowane. Na przykład istnieje logiczne następstwo od oceny sytuacyjnej (jakie są fakty?) przez analizę problemu (co przebiega źle? czyli że istnieje luka między tym, co jest, a tym, co powinno być) po analizę decyzji (jakie mamy możliwości wyboru, żeby rozwiązać problem?) i wreszcie analizę potencjalnego problemu (czy to się uda?).