Klauzula o zakazie konkurencji

1095

Jedna ze stron umowy zobowiązuje się nie prowadzić działań konkurencyjnych wobec drugiej strony. Zazwyczaj tego rodzaju zobowiązanie ogranicza się do określonego rynku, okresu czasu bądź regionu geograficznego. W normalnych warunkach umowa o zakazie konkurencji byłaby niezgodna z prawem, jest jednak dopuszczalna w wypadku przejęcia, kiedy firma przejmująca nie chce dopuścić do sytuacji, w której sprzedawca otwiera nowy sklep tuż za rogiem. Dla sprzedawcy zakaz konkurencji wiąże się z rekompensatą za koszt utraconych korzyści w  postaci utraconych przyszłych dochodów. Klauzula o zakazie konkurencji jest często dodawana do umów zatrudnienia na wysokich szczeblach wykonawczych. Jeśli dana osoba zdecyduje się odejść, nie może pracować dla konkurencji.