Liczba początkowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA umiarkowanie wzrosła

1385

W Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu do 25 maja nastąpił wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co może być wynikiem spowolnienia gospodarki amerykańskiej. Według Ministerstwa Pracy kraju, w ubiegłym tygodniu liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 215 tys., wzrastając o 3 tys. w ciągu tygodnia. Wzrost indeksu nieznacznie przekroczył prognozy ekspertów, którzy oczekiwali go na poziomie 214 tys. W ciągu ostatnich czterech tygodni liczba początkowych wniosków o zasiłek zmniejszyła się o 3 tys. 750, osiągając 216 tys. 750 wniosków. W tygodniu kończącym się 18 maja, 1 mln 660 tys. Amerykanów złożyło ponownie wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, liczba ta spadła o 26 tys.

Ocena wzrostu gospodarczego USA pogorszyła się z 3,2% do 3,1%

Amerykański Departament Handlu ogłosił rewizję oceny wzrostu gospodarczego w kraju w pierwszym kwartale. Jak pokazały ostateczne dane ministerstwa, PKB wzrósł w ujęciu rocznym o 3,1%, a nie o wcześniej oczekiwane 3,2%. Ekonomiści przewidywali jeszcze bardziej znaczące zmniejszenie wzrostu – do 3%. W czwartym kwartale gospodarka amerykańska wzrosła o 2,2%. W zeszłym kwartale wydatki konsumpcyjne wzrosły o 1,3% po wzroście o 2,5% kwartał wcześniej. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sektor prywatny zwiększył inwestycje kapitałowe o 4,3%, a nie o 5,1%. Jednocześnie poprawie uległa ocena wzrostu eksportu z 3,7% do 4,8%. Spadek importu był na poziomie 2,5%, czyli mniej niż zapowiadany wcześniej spadek o 3,7%. Wydatki rządowe wzrosły o 2,5% w stosunku do wcześniej wskazanego wzrostu w 2,4%. Wskaźnik wzrostu PCE Core w minionym kwartale o 1% był najniższy od czwartego kwartału 2015 r.

Zaufanie konsumentów w USA wzrosło w maju mniej niż oczekiwano

W maju indeks zaufania konsumentów w Stanach Zjednoczonych osiągnął najwyższy poziom od września 2018 r., osiągając 100 pkt z 97,2 pkt w poprzednim miesiącu. Takie ostateczne dane zostały dostarczone przez University of Michigan. Prognozy ekonomistów sugerowały wzrost indeksu do 101,5 pkt. Ostateczna wartość indeksu została obniżona ze wstępnej oceny 102,4 pkt na tle pogorszenia się sporu handlowego między USA a Chinami, co niekorzystnie wpłynęło na nastroje obywateli USA. Amerykanie pogorszyli swój stosunek do obecnej sytuacji finansowej do 110 pkt z 112,3 pkt. Na następne 6 miesięcy ich oczekiwania wzrosły do ​​93,5 pkt z 87,4 pkt. Obywateli USA podnieśli prognozę inflacji na najbliższe 12 miesięcy do 2,9% z 2,5%, w perspektywie długoterminowej, oczekują inflacji na poziomie 2,6%, a nie 2,3%, jak przewidywano wcześniej.   

Aktywność biznesowa w chińskim przemyśle spadła w maju

W maju wskaźnik menedżerów ds. zakupów w przemyśle przetwórczym ChRL, według oficjalnych statystyk, wyniósł 49,4 pkt, spadając z 50,1 pkt w kwietniu. Ekonomiści oczekiwali mniej znaczącego spadku indeksu – do 49,9 pkt. Duże przedsiębiorstwa wykazały spadek indeksu do 50,3 pkt z 50,8 pkt. Wskaźnik średnich przedsiębiorstw spadł do 48,8 pkt z 49,1 pkt, podczas gdy w małych firmach odnotowano spadek do 47,8 pkt z 49,8 pkt. Wskaźnik, który określa poziom nowych zamówień w Chinach, wyniósł 49,8 pkt, spadając z 51,4 pkt. Nowe zamówienia eksportowe wykazały jeszcze większy spadek, odpowiadający im wskaźnik spadł do 46,5 pkt z 49,2 pkt. Według jeszcze jednych oficjalnych danych chińskie PMI w sektorze usług utrzymało w maju wartość z kwietnia na poziomie 54,3 pkt, co zbiegło się z oczekiwaniami ekspertów.

Uber w pierwszym kwartale odnotował stratę netto w wysokości 1 mld dolarów

Amerykańska firma Uber, twórca aplikacji mobilnej o tej samej nazwie do zamawiania taksówki i dostarczania żywności, odnotowała stratę netto w wysokości 1,012 mld USD w pierwszym kwartale, podczas gdy rok wcześniej odnotowała zysk netto w wysokości 3,748 mld USD. W okresie sprawozdawczym spółka poniosła stratę operacyjną w wysokości 1,034 mld USD, zwiększając jej wskaźnik 2,2 razy w ciągu roku. Przychody wyniosły 3,099 mld USD, roczny wzrost wyniósł 20%. Firma odnotowała spowolnienie wzrostu zamówień do 34% z 37% kwartał wcześniej, ich wolumen na koniec kwartału wyniósł 14,649 mld USD. Uber zwiększył wydatki o 35% do 4,133 mld USD. W okresie sprawozdawczym firma zwiększyła liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie o 23 mln do 93 mln osób. Uber Eats wykazał skorygowane przychody w wysokości 239 mln USD, w porównaniu z 183 mln USD rok wcześniej.

Zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii poprawiło się w maju

W maju zaufanie konsumentów do gospodarki Wielkiej Brytanii, według GfK, wyniosło minus 10 pkt, wzrastając z minus 13 punktów w kwietniu. Wskaźnik okazał się wyższy niż prognozy ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu do minus 12 pkt. Z pięciu subindeksów tylko jeden nie wykazał wzrostu w zeszłym miesiącu – brytyjska ocena ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy utrzymała kwietniową wartość – minus 30 pkt. Wskaźnik określający stosunek konsumentów do swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatniego roku wzrósł do 3 pkt z minus 1 pkt. Ich podobne szacunki na najbliższe 12 miesięcy poprawiły się do 5 pkt od zera w kwietniu. Liczba wskazująca na oczekiwania Brytyjczyków na najbliższe 12 miesięcy wyniosła minus 29 pkt w porównaniu z minus 34 pkt miesiąc wcześniej.

Produkcja przemysłowa w Japonii wzrosła o 0,6% w kwietniu

W kwietniu produkcja przemysłowa w Japonii wzrosła o 0,6% w porównaniu do marca, kiedy odnotowano spadek na poziomie 0,6%, wynika ze wstępnych statystyk. Kwietniowe tempo wzrostu przekroczyło prognozy ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu jedynie o 0,2%. W ujęciu rocznym spadek produkcji przemysłowej spowolnił w kwietniu do 1,1% z 4,3% w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia spadła do 2,4% z 2,5%. W kraju zakończono budowę 931 nowych domów, o 5,7% mniej niż w marcu. W przemyśle motoryzacyjnym nastąpił spadek produkcji o 4,1% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Jednocześnie prognozy ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu wskaźnika zaufania konsumentów do 40,6 pkt, nie spełniły się, ponieważ wskaźnik wyniósł 39,4 pkt, spadając z 40,4 pkt w marcu. Opublikowane dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu pokazały, że jej wolumen nie zmienił się w stosunku do marca, w ujęciu rocznym natomiast wzrósł o 5%.