OECP zmniejszyła prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na 2019 rok

637

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju poinformowała o pogorszeniu prognozy wzrostu globalnego PKB na 2019 rok z 3,7% do 3,5%. Główne zagrożenia dla globalnego wzrostu stanowią spory handlowe i zacieśnianie polityki pieniężnej przez wiodące Banki Centralne. Prognoza wzrostu na bieżący rok została utrzymana na poziomie 3,7%. W porównaniu do zeszłorocznego wzrostu o 3,6%, wzrost gospodarczy przyspieszył. OECD również po raz pierwszy przedstawiła prognozę wzrostu na 2020 rok. Według jej szacunków wzrost PKB w 2020 roku wyniesie 3,5%. W raporcie odnotowano, że rekordowo niska stopa bezrobocia w wielu krajach powoduje brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. Wskazuje również na spowolnienie wzrostu handlu i inwestycji w związku z wprowadzeniem ceł handlowych. W krajach rozwijających się następuje odpływ kapitału i osłabienie walut narodowych, co jest spowodowane wzrostem stóp procentowych w USA i wzmocnieniem dolaru.

Wzrost deficytu bydżetowego Wielkiej Brytanii znacząco przekroczył prognozy

Deficyt budżetowy Wielkiej Brytanii w październiku osiągnął w tym miesiącu maksyalne w ciągu ostatnich trzech lat znaczenia w 3 miliardy funtów szterlingów. Takie dane zostały opublikowane przez Narodowy Urząd Statystyczny ONS. W poprzednim miesiącu liczba ta wynosiła 2 miliardy funtów. Eksperci przewidywali jego wzrost do 5 miliardów 600 milionów funtów. Najszybsze tempo w ciągu 11 lat wykazały październikowe wydatki rządowe, wzrastając o 7,7%. Wzrost przypływów podatkowych wyniósł 1,2%. Wskaźnik całkowitych wydatków budżetu brytyjskiego osiągnął 65 miliardów 400 milionów funtów. Zadłużenie publiczne kraju wzrosło do 84% PKB. 

Best Buy odnotowała wzrost sprzedaży kwartałowej o 4,3%

Amerykański właściciel dużej sieci sklepów z elektroniką użytkową i powiązanych produktów Best Buy odnotował w trzecim kwartale wzrost sprzedaży  4,3% w ujęciu rocznym. Wzrost odnotowano w sklepach Stanów Zjednoczonych, którzy pracują tam co najmniej 14 miesięcy. Eksperci oczekiwali mniej znaczącego wzrostu – o 3,7%. Zwiększył się również kwartalny zysk netto – z 239 milionów dolarów w ubiegłym roku, do 277 milionów dolarów. Przychody wzrosły o 2,9% i osiągnęły 9 miliardów 590 milionów dolarów, podczas gdy eksperci przewidywali 9 miliardów 570 milionów dolarów. Sprzedaż kwartalna Best Buy, która przekroczyła prognozy ekspertów, pozwoliła na podniesienie rocznej prognozy zysków, które firma oczekuje obecnie w wysokości od 5 dolarów 9 centów, do 5 dolarów 19 centów za akcję.

Sprzedaż domów na wtórnym rynku mieszkaniowym w Stanach w październiku znacząco wzrosła po raz pierwszy od pół roku

National Association of Realtors Stanów Zjednoczonych poinformowała, że w październiku odnotowano wzrost na wtórnym rynku mieszkaniowym w kraju po raz pierwszy od sześciu miesięcy. Odnośnie wrzesień, kiedy odnotowano spadek o 5,1% w ujęciu rocznym, wskaźnik ten wzrósł o 1,4% i wyniósł 5 milionów 220 tysięcy domów. Eksperci nie oczekiwali tak znacznego wzrostu. Przewidywali wzrost jedynie o 0,6%. W październiku średnia cena domu wyniosła 254 tysięcy 400 dolarów, wzrastając o 3,8% w ciągu roku. Wzrost ceny notuje się 80 miesięcy z rzędu. Udział Amerykanów kupujących mieszkania po raz pierwszy spadł do 31% z 32%. 

Spadek zaufania konsumenckiego w USA w listopadzie okazał się mocniejszym od prognozowanych wartości

W listopadzie indeks zaufania konsumenckiego w USA wyniósł 97,5 punktów, spadając z 98,6 punktów w październiku. Takie dane zostały opublikowane przez University of Michigan. Spadek wskaźnika był znacznie większy niż prognozowano przez ekspertów, którzy oczekiwali jego wartości na poziomie 98,3 punktów. Wskaźnik, który określa stosunek konsumentów amerykańskich do obecnej sytuacji finansowej, wyniósł 112,3 punktów, spadając z 113,1 punktów. Wskaźnik określający oczekiwania konsumentów na najbliższe 6 miesięcy spadł do minimum za 3 miesiące z wynikiem 88,1 punkt z 89,3 punktów. Prognoza inflacji na kolejne 12 miesięcy spadła do 2,8% z 2,9%. W dłuższej perspektywie Amerykanie prognozują inflację na poziomie 2,6%, podczas gdy miesiąc wcześniej ich prognoza wynosiła 2,4%.

Import LNG przez polską PGNIG wzrósł za ostatnie 9 miesięcy prawie o 50%

Polski koncern naftowo-gazowy PGNiG poinformował, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku zwiększył import skroplonego gazu ziemnego o 47% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym okresie importowano 1 miliard 960 milionów metrów sześciennych gazu, co stanowi 18% całkowitego importu gazu przez firmę. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 13%. Jednak rosnące koszty zakupu gazu zwiększyły koszty operacyjne PGNiG o 16%. We wskazanym okresie zysk netto wzrósł o 15% w ujęciu rocznym. Wzrost przychodów również wyniósł 15%. EBITDA wzrosła o 10%. Jesienią polska firma podpisała dwie umowy z firmami amerykańskimi na dostawę LNG do Polski, z których jedna została podpisana na termin 20 lat, druga – na 24 lata.

Nikiel spadł w cenie poniżej 11 tysięcy za tonę po raz pierwszy od roku

Na Londyńskiej giełdzie metali w czwartek zanotowano pierwszą od roku obniżenie ceny na nikiel – poniżej 11 tysięcy dolarów za tonę, pisze projekt finversia.ru. Cena metalu spadła o 0,3% i wyniosła 10 tysięcy 985 dolarów za tonę. Według agencji Bloomberg spadek cen na giełdzie w Szanghaju wyniósł 1,6%. Donoszono również, że koszt złota może osiągnąć maksymalną od dwóch tygodni wartość, co jest spowodowane zmniejszeniem aktywności handlowej ze względu na Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Złoto w czwartek w obrocie na 1 tysiąc 228 dolarów 20 centów za uncję trojańską, wzrastając o 0,2%.