Podwójne badanie sprawozdania finansowego

1405

Podwójne badanie sprawozdania finansowego

Zaangażowanie do badania sprawozdania finansowego dwóch odrębnych biegłych rewidentów. Choć podwójne badanie jest droższe i bardziej czasochłonne, uznaje się, że jest ono bardziej gruntowne i szczegółowe („co dwie głowy to nie jedna”), co z kolei może podnieść jakość sprawozdawczości i zwiększyć zaufanie akcjonariuszy. Podwójne badanie wiąże się również z potencjalnymi korzyściami operacyjnymi. Biegli rewidenci pracujący jako zespół mogą np. podzielić obowiązki i skoncentrować się na racjonalizacji techniki badania. Dwóch rewidentów może również utworzyć sojusz w celu obrony swojej pozycji w zakresie ujawnień przed ewentualnymi sprzeciwami zarządu. Dwie firmy mają tendencję do wzajemnego pilnowania swojej uczciwości w zdrowej formie świadczenia konkurencyjnych usług. Poza tym, system taki umożliwia dopuszczenie do badania mniejszych spółkek regionalnych, które niekoniecznie należą do Wielkiej Czwórki. Zainteresowanie podwójnym badaniem w dużym stopniu wynika z wątpliwości związanych z ryzykiem wyrażenia niewłaściwej opinii w czasach po aferze z Enronem. Podwójne badania wymagane są we Francji (w przypadku spółkek notowanych na giełdzie) i w Kanadzie (w przypadku banków ustanowionych aktem rządowym). Porównaj ze zmianą biegłego rewidenta.