Handel wymienny

1488

Handel wymienny

Bezgotówkowa wymiana towarów i usług na inne towary i usługi. Handel wymienny jest nieefektywny i kłopotliwy, ale często nieunikniony w gospodarkach słabo rozwiniętych, nie posiadających infrastruktury prawnej lub nękanych przez hiperinflację. Wyróżniamy dwa jego warianty:

  • „Wymuszony” handel wymienny: doświadczający trudności finansowych kredytobiorca lub dłużnik, nie będąc w stanie zapłacić w formie pieniężnej, w ramach uregulowania zobowiązania oferuje towary (zazwyczaj te, które w danym momencie wytwarza). Z kolei wierzyciel, zdając sobie sprawę z czasochłonności i komplikacji związanych z wykonywaniem praw wierzycielskich, niechętnie, ale jednak akceptuje towary i usiłuje je sprzedać, zwykle ze stratą w porównaniu do wartości nominalnej długu.
  • „Dobrowolny” handel wymienny: w tym przypadku obie strony transakcji mają chęć uczestniczyć w handlu wymiennym i świadomość tego, że zapłatę otrzymają w formie towarów. Sprzedawcy posiadający możliwości sprzedaży hurtowej towarów, mogą wliczyć koszty handlu wymiennego w swoją cenę, a nawet zarobić przy odsprzedaży drugą marżę