Rozliczanie kosztów

1332

Rozliczanie kosztów

Dokonywane w ramach rachunku kosztów przeniesienie pośrednich kosztów produkcji z wydziałów usługowych na wydziały produkcyjne. Następnie, koszty są agregowane na poziomie wydziału produkcyjnego w celu obliczenia stawki narzutu kosztów pośrednich. Jeśli wydziały usługowe świadczą sobie wzajemnie usługi, można zastosować proces „powtórnego rozliczenia” w celu uwzględnienia wzajemności w podziale kosztów. Rozliczanie kosztów określa się czasem również jako alokację kosztów (patrz alokacja a rozliczanie kosztów).