Podstawowe błędy (w rachunkowości)

1305

Podstawowe błędy (w rachunkowości)

Wykryte w bieżącym okresie błędy w rachunkowości, o charakterze tak istotnym, że sprawozdania finansowe za jeden lub więcej okresów poprzednich nie mogą być uznane za rzetelne na dzień ich sporządzenia. Większość sprawozdań finansowych zawiera pewne niedokładności wynikające z potrzeby przyjmowania w oszacowań księgowych. Odbiorcy sprawozdań akceptują te nieścisłości jako nieodłączną cechę rachunkowości memoriałowej. Zmiany uprzednio przyjętych oszacowań na podstawie nowych informacji można w prosty sposób ująć jako korekty szacunków przyszłych. Z kolei błędy podstawowe – jak sama nazwa wskazuje – są rzeczą znacznie poważniejszą. Ponieważ mogą one radykalnie zmienić ocenę osiągniętych przez przedsiębiorstwo wyników, nie można ich zwyczajnie zignorować. Błędy podstawowe mogą być następstwem wykrycia oszustwa powodującego ukryte straty materialne, lub usterek w relacjach umownych skutkujących utratą wartości aktywów. Odkrycie błędów podstawowych oznacza kłopotliwą konieczność dokonania korekt poprzedniego okresu. W należycie zbadanych sprawozdaniach finansowych błędy takie powinny należeć do rzadkości. Typowym powodem ich wystę- powania jest załamanie kontroli wewnętrznej w systemie księgowym. W praktyce, błędy podstawowe nie dają dobrego świadectwa o kondycji przedsiębiorstwa – ich występowanie wpływa na ocenę jakości zysku i ryzyka księgowego.