Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – RMSR

3783

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – RMSR (International Accounting Standards Board -IASB)

Niezależny organ ustanawiający standardy rachunkowości, będący następcą stosunkowo nieformalnego Komitetu ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Od 2001 roku, RMSR zajmuje czołową pozycję w świecie rachunkowości, obok amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej. RMSR uchwala Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i odgrywa główną rolę w dążeniu do ogólnoświatowego ujednolicenia rachunkowości. Rada – złożona z czternastu uznanych przedstawicieli świata biznesu, rachunkowości i nauki – nadzoruje stałych pracowników badawczych zatrudnionych w Londynie. RMSR jest kluczową instytucją w infrastrukturze międzynarodowych standardów rachunkowości, posiadając wyłączne uprawnienia do ustanawiania międzynarodowych standardów rachunkowości. RMSR podlega z kolei kontroli Fundacji Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości (KMSR), organizacji non-profit utworzonej w stanie Delaware w USA. Choć rozróżnienie pomiędzy Komitetem a Radą może nie być oczywiste, istnieją pomiędzy nimi istotne różnice. KMSR funkcjonował zgodnie z anglosaską tradyją księgową jako autonomiczna (a więc potencjalnie służąca własnym interesom) grupa księgowych. Powodem przekształcenia KMSR w RMSR było wzmocnienie pozycji instytucjonalnej w zakresie zapewnienia finansowania i innych niezbędnych środków, a także rozszerzenia wpływów i zwiększenia wiarygodności. Autorytet RMSR musi w ostatecznym rozrachunku wynikać z jej pozycji jako rzecznika międzynarodowego środowiska gospodarczego. Aby taki autorytet zapewnić, Fundacja ma w swoim składzie dziewiętnastu czołowych reprezentantów szeroko zróżnicowanych środowisk. Różne kraje nadal posiadają własne organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości i obowiązującego prawa (w Wielkiej Brytanii działa Rada Standardów Rachunkowości, w Stanach Zjednoczonych – Rada Standardów Rachunkowości Finansowej). Zasadność działań RMSR opiera się na jej wiarygodności i dobrowolnej akceptacji ustanowionych przez nią standardów. Rada uzyskała szerokie poparcie w ponad 100 krajach, w tym w Unii Europejskiej.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - RMSR