Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych

1882

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych ( International Auditing and Assurance Standards Board -IAASB)

Ponadnarodowy organ sponsorowany przez Międzynarodową Federację Księgowych, którego zadaniem jest rozpowszechnianie wysokiej jakości standardów usług atestacyjnych, w tym dążenie do ujednolicenia standardów rewizji finansowej przez wprowadzenie opartej na „najlepszych praktykach” globalnej normy. IAASB uchwala międzynarodowe standardy w następujących zakresach:

  • Rewizja finansowa (Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, ISA)
  • Kontrola jakości (Międzynarodowe Standardy Kontroli Jakości – International Standards on Quality Control, ISQC)
  • Usługi atestacyjne (Międzynarodowe Standardy Świadczenia Usług Atestacyjnych – International Standards on Assurance Engagement, ISAE)
  • Przeglądy księgowe (Międzynarodowe Standardy Przeglądów Księgowych – International Standards on Review Engagement, ISRE)
  • Usługi Powiązane (Międzynarodowe Standardy Świadczenia Usług Powiązanych – International Standards on Related Services, ISRS)

W dążeniu do osiągnięcia ogólnoświatowej harmonizacji, IAASB ściśle współpracuje z organizacjami będącymi jej odpowiednikami w różnych krajach. Korzysta również z doradztwa Panelu doradczego ds. przestrzegania uregulowań IFAC (CAP), reprezentującego szerokie spektrum stron żywotnie zainteresowanych kwestiami sprawozdawczości finansowej. Ponieważ działania Rady mają stanowić wiarygodną odpowiedź na potrzeby interesu publicznego, IAASB podlega niezależnemu nadzorowi ze strony Rady ds. Ochrony Interesu Publicznego. Nadzór ten ma uzasadnione powody. Wiele głośnych skandali księgowych podkopało zaufanie inwestorów do biegłych rewidentów. Ponieważ sprawozdania przedsiębiorstw międzynarodowych badane są zazwyczaj przez globalne firmy Wielkiej Czwórki, kompromitacja w jednym kraju odbija się echem po całym świecie. Mając na względzie wagę rzetelnej sprawozdawczości finansowej dla światowej gospodarki, IAASB jest jedną z najważniejszych organizacji w ramach IFAC. Jej wysiłki zmierzające do harmonizacji i poprawy jakości rewizji finansowej są porównywalne do pracy nad opracowaniem międzynarodowych standardów rachunkowości.