Deficyt operacyjny

1986

Deficyt operacyjny • Strata operacyjna

Strata księ- gowa (czyli ujemna wartość zysku) poniesiona w normalnym trybie działalności przedsiębiorstwa. O ile straty takiej nie da się uzasadnić szczególnymi okolicznościami (jak np. rozpoczęcie nowej działalności lub niekorzystne warunki ekonomiczne), zazwyczaj sygnalizuje ona poważniejsze problemy. Przede wszystkim stawia pod znakiem zapytania opłacalność działalności przedsiębiorstwa albo kompetencje jego zarządu. Patrz również życie z kapitału.

Deficyt operacyjny ra