RVI – Relative Volatility Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

2158

RELATIVE VOLATILITY INDEX (RVI)

RELATIVE VOLATILITY INDEX (RVI) Wskaźnik RVI często używa się we współpracy z innymi wskaźnikami do potwierdzania sygnałów kupna czy sprzedaży.

W swojej konstrukcji jest bardzo podobny do wskaźnika RSI z tą różnicą, iż nie opiera się na dziennych cenach zamknięcia ale na dziesięciodniowej średniej kroczącej. Wskaźnik jest graficznie przedstawiony na wykresie w skali od 0 do 100.

Interpretacja opiera się wyszukiwaniu punktów przekroczenia przez wykres poziomu o wartości 50. Sygnał kupna pojawia się wtedy, gdy wskaźnik RVI przebija poziom 50 od dołu, zaś sygnał sprzedaży pojawia się, gdy wskaźnik przebija od góry poziom 50.

Na wykresie zaprezentowano współpracę wskaźnika RVI (niebieska linia – dolny wykres) z innym wskaźnikiem (w tym przypadku MACD) w celu wyznaczania wiarygodnych sygnałów. Sygnał do zakupu (A) wygenerowany przez MACD wkrótce zostaje potwierdzony (B) przez wskaźnik RVI który przebija od dołu poziom 50. Analogicznie, dwa sygnały sprzedaży (C, D) wskaźnika MACD wkrótce zostały odpowiednio potwierdzone (E, F) przez wskaźnik RVI który przebija od góry poziom 50.