PVI – Positive Volume Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1602

POSITIVE VOLUME INDEX (PVI)  POSITIVE VOLUME INDEX (PVI)

Indeks pozytywnego wolumenu – PVI – autorstwa Normana Fosback został po raz pierwszy opisany w 1976 w książce tegoż autora pod tytułem „Stock Market Logic”. Wskaźnik ten obejmuje notowania, w których wolumen jest większy w stosunku do poprzedniej sesji.

Według autora, wskaźnik ten informuje o fakcie, iż grupa inwestorów którzy są mniej doświadczeni od doświadczonych inwestorów, zajmuje pozycję na rynku (czemu towarzyszy wzrost wolumenu). Mimo, iż jest to wskaźnik odwrotny do NVI, jego wzrost oznacza podtrzymanie trendu zwyżkującego rynku i analogicznie, jego spadek może oznaczać spadek notowań.

Graficzną prezentacją wskaźnika jest wykres PVI (niebieska linia) wraz z jego jednoroczną średnią wykładniczą (zielona linia) oraz krótszą średnią wykładniczą (pomarańczowa linia). Sygnał zakupu (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy linia jednorocznej średniej wykładniczej zostanie przecięta w górę przez krótszą średnią wykładniczą, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy linia jednorocznej średniej wykładniczej zostanie przecięta w dół przez krótszą średnią wykładniczą.

Wskaźnik PVI najczęściej stosuje się wraz we współpracy ze wskaźnikiem NVI. Na powyższym przykładzie mamy zilustrowaną sytuację, w której oba te wskaźniki współpracują ze sobą dając mocny, podwójny sygnał do sprzedaży (czerwone znaczniki).