ROC -Rate of Change

Analiza Techniczna Wskaźniki

2121

RATE-OF-CHANGE (ROC)

Wskaźnik ROC (Rate of Change) jest wskaźnikiem impetu i monitoruje wielkość zmian ceny w danym okresie czasu.

Wskaźnik ROC jest obok MACD najczęściej używanym wskaźnikiem analizy technicznej, przy czym ROC dobrze uzupełnia MACD, ponieważ ROC lepiej nadaje się do przewidywań krótko- i średnioterminowych, a MACD lepiej sprawdza się w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. ROC można interpretować na cztery sposoby: RATE-OF-CHANGE (ROC)

1) W pierwszej interpretacji (patrz wykres powyżej), sygnałem do kupna (K) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od dołu niemalejącej linii Signal (pomarańczowa linia) przez wskaźnik ROC (niebieska linia), zaś sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od góry nierosnącej linii Signal (pomarańczowa linia) przez wskaźnik ROC (niebieska linia).

ROC
2) W drugiej interpretacji (patrz wykres powyżej), sygnałem do zakupu (K) jest moment, w którym wskaźnik przebija od dołu poziom zerowy, zaś sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy wskaźnik przebija od góry poziom zerowy. Interpretacja ta i generowane przez nią sygnały są jednak mało pewne i dlatego rzadko stosowane samodzielnie. Częściej stosuje się je do potwierdzania sygnałów innych wskaźników.

RATE-OF-CHANGE
3) Trzecia interpretacja polega ustawieniu poziomów wykupienia i wyprzedania na wykresie ROC (patrz wykres powyżej). Do analizy wskaźnika w ten sposób konieczne jest jednak wcześniejsze wyznaczenie tych dwóch poziomów. Poziomy te powinny być tak wyznaczone, aby w obszarze między nimi znajdowało się ok. 90% przebiegu wskaźnika. Górne ograniczenie tego obszaru wyznacza poziom wykupienia, natomiast dolne – poziom wyprzedania. Przy tego rodzaju interpretacji, sygnałem do zakupu (K) będzie przebicie od dołu przez wskaźnik ROC poziomu wyprzedania, zaś sygnałem do sprzedaży (S) przebicie od góry przez wskaźnik ROC poziomu wykupienia.

RATE-OF-CHANGE indicator

4) Czwartą interpretacją jest poszukiwanie dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika ROC a wykresem kursu instrumentu (patrz wykres powyżej). Trend zniżkujący wskaźnika przy jednoczesnym trendzie zwyżkującym kursu może zwiastować korektę cen albo zmianę trendu. W sytuacji odwrotnej, zwyżkujący trend wskaźnika przy jednoczesnym zniżkującym trendzie kursu może świadczyć o rychłej zmianie trendu spadkowego i wzroście cen kursu. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia na wykresie zaprezentowanym powyżej: cena akcji UNIMIL spada – trend zniżkujący (B), ale jednocześnie wskaźnik ROC wskazuje trend zwyżkujący (A). Wskazania ROC okazały się w tym przypadku prorocze – kurs potwierdził wskazania ROC i zmienił trend na zwyżkujący.

Wyboru sposobu tudzież sposobów interpretacji wskaźnika dla danego instrumentu najlepiej dokonać indywidualnie, po obserwacji typów sygnałów w przeszłości i porównaniu ich skuteczności, mając na uwadze preferowany horyzont czasowy inwestycji.