WAD – Williams’ Accumulation / Distribution

Analiza Techniczna Wskaźniki

2220

WILLIAMS’ ACCUMULATION/ ' ACCUMULATION DISTRIBUTION (WAD) DISTRIBUTION (WAD)

Najczęstszym sposobem interpretacji wykresu WAD jest poszukiwanie dywergencji pomiędzy przebiegiem wskaźnika a wykresem kursu. Pokazany wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi instrumentu (A) towarzyszy wzrost wartości wskaźnika WAD (B). Trend wkrótce uległ zmianie na zwyżkujący, zgodnie z przewidywaniami opartymi na obserwacji dywergencji przebiegu wskaźnika z wykresem kursu.