FI – Force Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1292

FORCE INDEX (FI)

FORCE INDEX (FI) Wskaźnik FI został stworzony przez dr Alexandra Elder. Łączy on w sobie ruch cen i wolumen i mierzy stan równowagi pomiędzy siłą ‘byków’ i ‘niedźwiedzi’ na rynku. Wykres samego wskaźnika jednakże jest raczej zmienny i nierówny, dlatego dla uzyskania lepszych efektów łączy się go z dwudniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz krótkoterminowych) lub z trzynastodniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz długoterminowych).

Wskaźnik prezentowany jest w formie graficznej jako wykres na skali oscylujący wokół zera. Kiedy wartość wskaźnika FI jest większa niż 0, oznacza to że ‘byki’ mają przewage nad ‘niedźwiedziami’ jeśli chodzi o dany instrument. Analogicznie, jeśli FI jest mniejsze od 0, ‘niedźwiedzie’ mają przewagę. Natomiast gdy FI jest bardzo bliskie zeru, oznacza to że: a) wolumen jest bardzo niski lub b) duży wolumen nieznacznie tylko zmienił ceny instrumentu. Sytuacja ta może być traktowana jako zwiastun zmiany trendu.

Ponadto wskaźnik można interpretować poprzez obserwację punktów przecięcia się wykresu z poziomem zero. Kiedy wykres przecina ten poziom z góry na dół, jest to sygnał sprzedaży (S), natomiast gdy przecina go z dołu do góry, jest to sygnał kupna (K). Sygnały powinny być potwierdzone przez odpowiednie sygnały na średniej wykładniczej.