POS – Price Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

1334

PRICE OSCILLATOR – OSCYLATOR KURSU (POS)

PRICE OSCILLATOR - OSCYLATOR KURSU (POS) Oscylator Kursu (Price Oscillator – POS) jest bardzo zbliżony działaniem i graficzną reprezentacją do wskaźnika MACD, jednak w przeciwieństwie do MACD, wykorzystuje średnie arytmetyczne zamiast średnich wykładniczych. Jego obliczenie polega na wyznaczeniu różnicy szybkiej i wolnej arytmetycznej średniej kroczącej.

Istnieją dwa rodzaje interpretacji wskaźnika, pierwszy w oparciu o przecięcie przez wskaźnik linii Signal, a drugi w oparciu o przecięcie przez wskaźnik poziomu zero.

W pierwszej interpretacji (patrz górny wykres), sygnałem do zakupu (K) jest przebicie od dołu linii Signal przez wykres wskaźnika POS, zaś sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy wskaźnik przebija od góry linię Signal.

POS W drugiej interpretacji (patrz rysunek wyżej), sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy następuje przecięcie przez wskaźnik poziomu zero od dołu do góry, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy następuje przecięcie przez wskaźnik poziomu zero z góry w dół.

Wyboru sposobu interpretacji wskaźnika najlepiej dokonać indywidualnie dla każdego instrumentu, po obserwacji skuteczności różnych typów sygnałów w przeszłości.