%R – Williams’ %R

Analiza Techniczna Wskaźniki

2369

WILLIAMS’ PERCENT R (%R)

PERCENT R (%R) Wskaźnik %R (Williams’ %R, wymawiany ‘Percent R’) jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego i służy do monitorowania i wychwytywania momentów przewartościowania/niedowartościowania akcji. Wskaźnik %R daje dość dobre sygnały w czasie, gdy kurs porusza się w trendzie horyzontalnym przy dużych wahaniach cen.

Do analizy tego wskaźnika konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Wartości od 80% do 100% powszechnie uważa się za oznakę przewartościowania, z kolei wartości od 0% do 20% za oznakę niedowartościowania. Dlatego też poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 80-90% a poziom wyprzedania na wysokości 10-20%.

Sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wyprzedania.

Sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.

Używając tego wskaźnika należy jednak pamiętać, iż przewartościowanie nie zawsze oznacza rychły spadek kursu i analogicznie, niedowartościowanie nie musi w żaden sposób gwarantować nagłej zwyżki cen instrumentu. Oba zjawiska, to jest niedowartościowanie jak i przewartościowanie, mogą utrzymywać się dłuższy czas, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych wskaźników lub innych metod analizy przy wyraźnych trendach wzrostowych lub spadkowych.