QStick – QStick Indicator

Analiza Techniczna Wskaźniki

1765

QSTICK INDICATOR (QSTK/QStick)  QSTICK INDICATOR (QSTK QStick)

Oscylator QStick jest wskaźnikiem autorstwa Tuskana Chande. Jest to średnia krocząca różnic pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia sesji. Wskaźnik QStick oblicza się za pomocą wzoru:

QStick = MA (n, C-O)

gdzie: MA – średnia krocząca, n – ilość okresów, C – cena zamknięcia, O – cena otwarcia.

Wartości wskaźnika wahają wokół wartości zerowej. Wskaźnik wykazuje wartości dodatnie, gdy w danym okresie dominowały świeczki białe (cena zamknięcia wyższa od ceny otwarcia), zaś wartości ujemne, gdy w danym okresie dominowały świeczki czarne (cena zamknięcia niższa od ceny otwarcia).

Wskaźnik służy do wyznaczania zmian trendów. Jednym ze sposobów jego interpretacji jest obserwowanie punktów zwrotnych wskaźnika – miejsc na wykresie, w których linia wskaźnika osiąga ekstremalne wartości i zmienia kierunek. Taki nawrót może zwiastować zmianę trendu instrumentu (patrz rysunek wyżej).

QSTICK INDICATOR Drugim sposobem interpretacji wskaźnika jest poszukiwanie dywergencji (patrz wykres powyżej). Jak widać na pokazanym przykładzie, wykres wskaźnika przy rosnącym trendzie (B) znajduje się w dywergencji z malejącym kursem (A). Takie zachowanie zapowiada często bliskie zakończenie bieżącego trendu.