StDev – Standard Deviation

Analiza Techniczna Wskaźniki

2135

STANDARD DEVIATION (StDev)  STANDARD DEVIATION (StDev)

Wskaźnik Standard Deviation jest statystyczną miarą zmienności kursu i pokazuje, jak bardzo ceny zamknięcia odbiegają od średniej wartości tychże cen z ostatnich n-okresów (najczęściej dwudziestu). Wartość wskaźnika rośnie wraz z większą rozbieżnością wspomnianych wartości, zaś gdy wartości te są identyczne lub bardzo podobne, wtedy wartość wskaźnika sięga zera.

Idea tego wskaźnika opiera się na założeniu, że duża zmienność wahań instrumentu towarzyszy kształtowaniu się lokalnych maksimów i analogicznie, mała zmienność wahań idzie w parze z tworzeniem się lokalnych minimów. Obie sytuacje wpływają na wskaźnik, który odpowiednio rośnie lub maleje.

Wskaźnika StDev używa się najczęściej jako wskaźnika wspomagającego, tj. potwierdzającego sygnały innych wskaźników, na przykład wstęg Bollingera.

Interpretacja wskaźnika polega na wyszukiwaniu bardzo niskich poziomów wskaźnika (A1, A2), które mogą zwiastować nagłą zmianę trendu, w zilustrowanym przypadku na zwyżkujący (B1, B2)