PVT – Price and Volume Trend

Analiza Techniczna Wskaźniki

1352

PRICE AND VOLUME TREND (PVT)  PRICE AND VOLUME TREND (PVT)

Wskaźnik Price and Volume Trend jest bardzo podobny to wskaźnika OBV i podobnie jak on mierzy wielkość przepływu kapitału. Jednakże w przypadku wskaźnika PVT, wielkość dodawanego lub odejmowanego wolumenu zależy od wielkości procentowej zmiany ceny w porównaniu z poprzednią sesją. Czynnik ten sprawia, iż odczyty wskaźnika PVT są bardziej precyzyjne od wskaźnika OBV.

Interpretacja wskaźnika PVT polega na porównywaniu przebiegu wskaźnika z trendem wykresu kursu i wyszukiwaniu spowolnienia wzrostu/spadku wskaźnika przy rosnącym/spadającym kursie. Osłabienie wzrostu wartości wskaźnika przy trendzie wzrostowym kursu może prognozować bliski spadek notowań i na odwrót, spowolnienie spadku wskaźnika przy spadku cen instrumentu może być zwiastunem przełamania trendu zniżkującego. Wyraźniejszą zapowiedzią zmiany trendów jest wystąpienie dywergencji pomiędzy przebiegiem wskaźnika (A), a linią kursu (B). Przykład takiej dywergencji zaprezentowano na wykresie.