VROC – Volume Rate of Change

Analiza Techniczna Wskaźniki

2114

VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)  VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)

Wskaźnik VROC jest pod względem matematycznym identyczny do ROC, jednakże ten pierwszy opiera się na wolumenie a nie na cenach zamknięcia i mierzy tempo zmiany obrotów.

Wskaźnik VROC jest użyteczny w przełomowych momentach kursu instrumentu, takich jak szczyty, dołki czy punkty przełamania linii trendu, gdyż często poprzedza je wysokimi wskazaniami. Ponadto wskazania VROC pomagają prawidłowo ocenić siłę nowo utworzonego trendu. Interpretacja wskaźnika polega zatem na obserwowaniu jego poziomu oraz gwałtownych wzrostów. Jeżeli gwałtowny wzrost o dużej sile pojawi się (patrz wykres powyżej), może to zapowiadać zmianę trendu.