Rzeczywistość finansowa (żargon księgowy)

1655

Rzeczywistość finansowa (żargon księgowy)

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa w kategoriach jego wyników i konkurencyjno- ści na rynku. Rzeczywistość finansowa obejmuje szereg zagadnień: w jaki sposób przedsiębiorstwo osiągnęło obecną pozycję. jaka jest istota tej pozycji, kim są konkurenci, jak przedsiębiorstwo wypada na ich tle, jaki jest kierunek strategiczny na przyszłość – czyli generalnie wszystkie kwestie, które próbuje zgłębić analiza finansowa. W celu ich naświetlenia należy znaleźć odpowiedzi na pewne zasadnicze pytania:

  • jakie aktywa posiada przedsiębiorstwo i jaka jest ich wartość?
  • jak przedstawiają się zobowiązania i czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować je na bieżąco?
  • jaka była dotychczasowa rentowność przedsiębiorstwa?
  • jaka jest jego wycena?
  • jak przedstawiają się perspektywy na przyszłość?

Rzeczywistość finansowa

Rzeczywistość finansowa przedsiębiorstw jest przedmiotem żywego zainteresowania instytucji finansowych i rynków kapitałowych. Informacje jej dotyczące pochodzą przede wszystkim (choć nie wyłącznie) z pomiarów dokonanych w rachunkowości opartej na zasadach rzetelnej prezentacji, należytego ujawniania informacji i dbania o wysoką jakość zysku. Patrz również biznes plan, rynkowy zdrowy rozsądek, fałszować (preparować) księgi i rzeczywistość rynkowa.