Rzecznik, funkcja w spółce

1460

Rzecznik, funkcja w spółce

Quasi-niezależny członek personelu odpowiedzialny za badanie zgłaszanych przez pracowników spraw w zakresie naruszenia przepisów prawa, innych uregulowań, polityki spółki lub zasad etyki. Funkcja ta musi być pełniona w kontekście ustalonego planu gwarantującego anonimowość i podejmującego działania zaradcze (często przez powiadomienie komisji rewizyjnej). W efekcie, funkcja rzecznika jest formalnym usankcjonowaniem działalno- ści demaskatorów ujawniających nieprawidłowości w firmie. Ponieważ jednak z jej peł- nieniem wiążą się koszty, zazwyczaj ogranicza się ona do dużych przedsiębiorstw.