Wszystko się zgadza (powiedzenie)

1387

Wszystko się zgadza

Często błędne przeświadczenie o poprawności, gdy w rachunkach wszystko się zgadza. Przeświadczenie takie może dotyczyć prognozy lub sprawozdania finansowego bilansującego się „co do grosza”. Choć z pewnością dobrze jest wiedzieć, że wyliczenie jest zgodne z wewnętrzną logiką, nie można wykluczyć ukrytych błędów (jak np. nieprawidłowe założenia). Poprawność rachunków jest warunkiem „koniecznym, ale niewystarczającym” dla rzetelności.

Wszystko się zgadza (powiedzenie)