UE będzie stanowczo chronić interesy europejskich przedsiębiorstw prowadzących legalną działalność z Iranem

781

Unia Europejska wyraża ubolewanie z powodu przywrócenia amerykańskich sankcji wobec Iranu i zamierza stanowczo chronić interesy europejskich przedsiębiorstw prowadzących legalną działalność z Iranem zgodnie z prawodawstwem UE i rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231. Zostało to stwierdzone we wspólnym oświadczeniu głowy unijnej dyplomacji Federiki Mogherini oraz ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa. W oświadczeniu zauważono, że od 7 sierpnia obowiązuje „status blokujący”, który zabrania firmom z UE stosowania się do eksterytorialnych działań amerykańskich sankcji i umożliwia im dochodzenie odszkodowań za straty wynikające z takich sankcji od osoby, która ich powoduje. Stwierdza także nieważność wpływu w UE jakichkolwiek zagranicznych orzeczeń opartych na sankcjach. W UE uważa się, że utrzymanie porozumienia nuklearnego z Iranem jest kwestią zachowania zgodności z umowami międzynarodowymi i kwestią bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wolumen produkcji przemysłowej w Czechach w czerwcu wzrósł trzeci miesiąc z rzędu

Produkcja przemysłowa w Czechach, z wyłączeniem korekt, wzrosła w czerwcu o 3,4% w ujęciu rocznym, świadczą dane Czeskiego Urzędu Statystycznego. Informuje o tym projekt finversia.ru. Wzrost wskaźnika obserwuje się trzeci miesiąc z rzędu. Analitycy inwestycyjni spodziewali się wzrostu jedynie o 2%. Wolumen produkcji w górnictwie wzrósł w ujęciu rocznym o 9%, w przemyśle przetwórczym — o 2,1%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca produkcja przemysłowa wzrosła o 1,5%, z uwzględnieniem wahań sezonowych. Urząd statystyczny podał także, że w czerwcu wzrost produkcji w sektorze budowlanym spadł w ujęciu rocznym do 7,5% z 10,1% w maju. W stosunku do ubiegłego miesiąca wskaźnik wzrósł o 0,2%.

Banki pracujące w USA złagodziły standardy udzielania kredytów biznesowych

Banki pracujące w USA w drugim kwartale złagodziły kryteria udzielania pożyczek biznesowych, wykazały wyniki badania Rezerwy Federalnej, w którym wzięli udział urzędnicy kredytowe wyższego rzędu z 94 banków amerykańskich i zagranicznych. Banki złagodziły standardy udzielania pożyczek na finansowanie handlowych i przemysłowych przedsiębiorstw, szczególnie dla kredytobiorców o rocznych przychodach przekraczających 50 milionów USD. To jest związane z nasileniem konkurencji w tym sektorze, a także z polepszeniem perspektyw dla gospodarki i zmniejszeniem niepewności. Uczestnicy badania wskazali również na „umiarkowane osłabienie” popytu na kredyty na budowę, zagospodarowanie nowych terenów i na różne rodzaje hipotek mieszkaniowych.

Deficyt w bilansie handlu zagranicznego Francji wzrósł w czerwcu do 6 miliardów 248 milionów euro

Deficyt bilansu handlu zagranicznego Francji w czerwcu tego roku wzrósł do 6 miliardów 248 milionów euro z 6 miliardów 19 milionów euro w maju, poinformował Departament Celny kraju. Eksperci oczekiwali spadku do poziomu 5 miliardów 600 milionów euro. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku Francja odnotowała wzrost nadwyżki bilansu handlowego o 32%. W czerwcu eksport z Francji wzrósł o 4,3% w skali roku do 40 mld 929 milionów euro, import wzrósł o 7,3% do 47 mld 177 mln EUR. W wyniku pierwszej połowy roku ujemne saldo handlu zagranicznego we Francji spadło o 3% w ujęciu rocznym do 33,5 mld euro.

Chińskie rezerwy walutowe wzrosły w lipcu o prawie 6 miliardów dolarów

W lipcu 2018 r. Chiny zwiększyły rezerwy walutowe o 5 miliardów 820 milionów dolarów wobec czerwca do 3 trylionów 118 miliardów dolarów, świadczą dane Chińskiego Banku Ludowego. Było to zaskakujące dla analityków, którzy spodziewali się spadku rezerw o 13 miliardów dolarów ze względu na osłabienie juana. W ubiegły piątek Ludowy Bank Chin został zmuszony do podjęcia kroków w celu powstrzymania upadku waluty krajowej, która od połowy kwietnia spadła w cenie do dolara o ponad 8%. Wzrost rezerw walutowych w Chinach obserwuje się drugi miesiąc z rzędu.

EBI zgodził się na niezależną kontrolę, którą będzie przeprowadzać EBC po Brexicie

Kapitał Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI, założonego w Luksemburgu w roku 1958 dla wspierania europejskich projektów stymulujących wzrost, należy do państw członkowskich Unii Europejskiej, które go tworzą. EBI może emitować kredyty o 2,5 raza więcej kapitału. W wyniku wycofania się z UE Wielkiej Brytanii, której udział w kapitale banku wynosi 39 miliardów euro z puli wynoszącej 243 miliardów euro, potencjał kredytowy EBI zmniejszy się o ponad 100 miliardów euro. Kraje UE, w tym Francja i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, poparły apel szefa EBI Wernera Hoyera do państw UE o zwiększenie inwestycji w kapitał w celu wypełnienia deficytu, który powstaje po Brexicie. EBI z kolei zgodził się na niezależną kontrolę, która będzie przeprowadzana przez Europejski Bank Centralny.

Chiny odnotowały półroczny deficyt na rachunku obrotów bieżących po raz pierwszy od 20 lat

Saldo ujemne rachunku bieżącego Chin w pierwszym półroczu wyniosło 28 miliardów 300 milionów dolarów, świadczą dane Państwowej Administracji Kontroli Walutowej ChRL. Deficyt półroczny odnotowano w Chinach po raz pierwszy od 1998 roku ze względu na utrzymujący się silny popyt na usługi zagraniczne, informuje Caixin. Deficyt w branży usług w pod koniec półrocza wyniósł 147 miliardów 300 milionów dolarów, co było następstwem znacznego wzrostu turystyki wyjazdowej. Należy zauważyć, że wielkość nadwyżki na rachunku bieżącym spadła w 2017 r. do 1,3% PKB z poziomu 9,9% PKB w 2007 roku. 

Ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii osiągnęły w lipcu rekordowy poziom

Ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii wzrosły w lipcu o 1,4% wobec poprzedniego miesiąca, kiedy to ich wzrost wyniósł 0,9%, informuje Halifax. Ekonomiści oczekiwali wzrostu wskaźnika o 0,2%. Wzrost cen nieruchomości w ciągu trzech miesięcy do lipca przyspieszył do 3,3% w ujęciu rocznym z poziomu 1,8% w drugim kwartale. Oczekiwane przyspieszenie stanowiło średnio 2,7%. Średnia cena mieszkań w kraju wzrosła w lipcu do rekordowego poziomu 230 tysięcy 280 funtów. Dyrektor zarządzający Halifax Russell Culley zauważył, że nie oczekuje, że ostatnie podwyższenie podstawowej stopy procentowej Banku Anglii istotnie wpłynie na dostępność kredytu hipotecznego lub liczbę transakcji.

Ceny ropy spadły w związku z nasileniem konfliktu między USA i Chinami

Ceny ropy spadły w środę w związku z ogłoszeniem Amerykańskiego Biura Przedstawiciela Handlowego o zwiększeniu wolumenu chińskich towarów, których import w USA będzie podlegał cłom, do 50 miliardów dolarów od 23 sierpnia. Inwestorzy są również zaniepokojeni nadchodzącymi sankcjami USA wobec Iranu, które mogą znacznie zmniejszyć dostawy ropy z kraju. Październikowe kontrakty futures na ropę Brent o 13:31 czasu polskiego staniały o 9 centów do 74 dolarów 56 centów za baryłkę. Cena wrześniowych kontraktów futures na ropę WTI spadła o 29 centów do 68 dolarów 88 centów za baryłkę.