Miejsca pracy w Kanadzie nieoczekiwanie wykazały wzrost w lutym

674

Wskaźnik zatrudnienia w Kanadzie wzrósł o 55 tysięcy 900 osób w lutym, po wzroście o 68 tysięcy 800 w poprzednim miesiącu, wynika z oficjalnych statystyk. Tempo wzrostu w pierwszych dwóch miesiącach obserwuje się po raz pierwszy od 1981 roku. W okresie od sześciu miesięcy do lutego odnotowano największy wzrost zatrudnienia od początku XXI wieku. Wskaźnik na ten czas wyniósł 290 tysięcy. Wzrost liczby miejsc pracy wskazuje na wzrost siły roboczej, podczas gdy stopa bezrobocia w kraju pozostała na niezmienionym poziomie w styczniu – 5,8%. W sektorze pozarolniczym liczba miejsc pracy wzrosła o 20 tysięcy. Wzrost płac dla zwykłych pracowników przyspieszył w lutym do 2,2% z 1,8% miesiąc wcześniej. Bazując na tej wiadomości dolar kanadyjski dodał 0,4%.

Wielkość budownictwa w USA wzrosła w styczniu bardziej niż oczekiwano

Według ministerstwa handlu kraju, w styczniu wolumen budownictwa w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 18,6% do 1 miliona 230 tysięcy domów, po spadku o 14% miesiąc wcześniej. Według ekspertów oczekiwany był wzrost wskaźnika do 1 miliona 197 tysięcy. W pierwszym miesiącu roku liczba zakładek na nowe domy dla jednej rodziny wyniosła 926 tysięcy, wzrastając o 25,1%. Zakładki budynków mieszkalnych wykazały wzrost o 2,4%, osiągając 304 tysięcy. Tempo wzrostu liczby pozwoleń na budowę w styczniu przyspieszyło do 1,4% wobec wzrostu o 0,3% w grudniu. Jednocześnie, według ekspertów, oczekiwano redukcji o 2,8%. Liczba pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych była o 2,1% mniejsza niż miesiąc wcześniej, co zostało zrekompensowane wzrostem pozwoleń o 7,2% wydanych na budowę budynków mieszkalnych.

Import ropy naftowej do Chin wzrósł w lutym o 22%

W lutym wolumen importowanej do Chin ropy naftowej wyniósł 39 milionów 230 tysięcy ton. W porównaniu z tym samym miesiącem 2018 roku wskaźnik ten wzrósł o 21,6% dzięki temu, że nowe prywatne rafinerie zwiększyły zakupy, poinformowała Generalna Dyrekcja Celna kraju. Ilość ropy naftowej zakupionej przez Chiny dziennie wynosiła 10 milionów 230 tysięcy baryłek, przekraczając 10 milionów cena baryłki ropy w ciągu ostatnich 4 miesięcy. W pierwszych dwóch miesiącach roku zakupy ropy naftowej wzrosły o 12,4% w ujęciu rocznym. Jednak ilość gazu ziemnego importowanego do kraju w lutym zmniejszyła się z 9 milionów 810 tysięcy ton w styczniu do 7 milionów 570 tysięcy ton. Jednocześnie odnotowano roczny wzrost o 9,2%. Wskaźnik obejmuje upłynniony gaz naturalny i gazociągowy. W pierwszych dwóch miesiącach roku wzrósł on o 18,5%.

Eksport Chin w lutym wykazał maksymalny spadek od 3 lat

Zgodnie z wynikami za luty Generalna Administracja Celna Chin odnotowała maksymalny od lutego 2016 roku spadek eksportu z kraju – o 20,7%, do 135 mld dolarów, w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Wskaźnik spadł znacznie więcej od oczekiwanych 4,8%. Spadek importu w lutym o 5,2% w ujęciu rocznym również przekroczył prognozowany spadek o 1,4%. W tym roku obchody Nowego Roku według kalendarza księżycowego przypadały na początek lutego, co spowodowało niestabilną pracę w dostawach. Przedłużenie procesu rozstrzygania sporów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami również wpływa na wyniki. Tak więc nadwyżka bilansu handlowego Chin w wysokości 4 miliardów 120 milionów dolarów okazała się znacznie niższą od oczekiwanych przez ekonomistów 26 miliardów dolarów. Nadwyżka handlowa Stanów Zjednoczonych wyniosła 14 miliardów 720 milionów dolarów, spadając z 27 miliardów 300 milionów dolarów w poprzednim miesiącu.

Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w styczniu o 0,8%

W styczniu produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 0,8% w porównaniu z grudniem, kiedy odnotowano wzrost o 0,8%. Takie dane zostały opublikowane przez Federalną Agencję Statystyczną. Według ekonomistów oczekiwano wzrostu o 0,5%. Jednocześnie agencja podała, że w ujęciu rocznym ​​styczniowa produkcja przemysłowa spadła o 3,3%, potwierdzając prognozy ekspertów. W przemyśle przetwórczym i górniczym, w stosunku do grudnia, nastąpił spadek produkcji o 1,2%. Produkcja wyrobów przemysłowych wykazała spadek o 2,5%. Wzrost produkcji odnotowano w sektorze budowlanym o 0,2%. Produkcja dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 1,5%, a produkcja energii elektrycznej o 3,6%.

Gospodarka Turcji po raz pierwszy od 10 lat stała w obliczu recesji

PKB Turcji spadł w czwartym kwartale o 2,4%, biorąc pod uwagę wahania sezonowe, wynika z oficjalnych danych. Indeks zbiegł się z prognozami ekonomistów. W poprzednim kwartale spadek PKB wynosił 1,1%. Tak więc spadek gospodarki tureckiej przez dwa kwartały z rzędu wskazuje na stan recesji technicznej, który obserwuje się w kraju po raz pierwszy od dziesięciu lat. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2017 roku gospodarka Turcji zmniejszyła się o 3% po raz pierwszy od ponad 2 lat. W poprzednim kwartale PKB wzrósł o 1,8%. Raport statystyczny za 2018 rok pokazał jednak wzrost gospodarczy o 2,6%, podczas gdy w 2017 roku PKB wzrósł o 7,4%. Analitycy spodziewają się dalszego spadku gospodarki Turcji w pierwszej połowie roku.