Wartość ekonomiczna

2587

Wartość ekonomiczna

Zasadnicza wartość składnika aktywów jako źródła generowania zysku, przy założeniu, że wykorzystuje się go w sposób najbardziej produktywny. Na efektywnych i konkurencyjnych rynkach wartość ekonomiczna stanowi odpowiednik wartości rynkowej – czyli ceny, za jaką dany składnik aktywów można sprzedać lub kupić. Z kolei wartość rynkowa równa jest wartości bieżącej netto gotówki, jaką można z danego składnika aktywów osiągnąć w drodze sprzedaży, lub przez wykorzystanie go do generowania przychodów gotówkowych. Wartość ekonomiczna (która być może powinna nosić nazwę „wartości handlowej”) różni się od przyjmowanej w rachunkowości wartości księgowej, opartej na koszcie historycznym. Choć wartość ekonomiczna jest przy podejmowaniu decyzji gospodarczych najistotniejsza, trudno ją z góry ściśle określić. Jakie jest najbardziej produktywne wykorzystanie? Co przyniesie przyszłość? Jakie jest oddziaływanie ryzyka? Jaką stopę dyskontową powinno się przyjąć? Nawet wycena potwierdzona transakcją rynkową może okazać się błędna, jeżeli rynek pomyli się w ocenie. Wartość ekonomiczna jest więc raczej koncepcją teoretyczną, niż czymś, co można zmierzyć. Jej użyteczność polega przede wszystkim na tym, że przypomina, iż wartość (podobnie jak uroda) zależy od punktu widzenia. Patrz również wartość godziwa i wartość subiektywna.