Zarządzanie ograniczeniami

1571

Zarządzanie ograniczeniami

Sposób zarządzania produkcją, w którym nacisk kładzie się na szybkie przejście od materia- łów i kosztów pośrednich do etapu sprzedaży, poprzez minimalizację wąskich gardeł hamujących produkcję. Skupienie się na wąskich gardłach ma zapewnić, by ewentualne wstrzymanie produkcji mogło nastąpić jedynie z powodu naprawdę „wiążących”, a nie możliwych do uniknięcia, ograniczeń. Jedyny zapas surowców, jaki firma stara się utrzymywać, to zapas buforowy przed wąskim gardłem. Celem zarządzania ograniczeniami jest maksymalizacja przepustowości przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnych kosztów konwersji (pośredni koszt operacyjny) i kosztów magazynowania. Koncepcja ta jest blisko związana z zarządzaniem zapasami w systemie dokładnie na czas.