Prawo księgowych/biegłych rewidentów do nieujawniania informacji

1283

Prawo księgowych/biegłych rewidentów do nieujawniania informacji

Przysługujące księgowemu, biegłemu rewidentowi lub doradcy podatkowemu prawo do nieujawniania organom państwowym lub sądowym informacji dotyczących klienta. Tradycyjnie przywilej ten przysługiwał prawnikom w celu ochrony dóbr osobistych klienta (w przeciwnym przypadku sąd mógłby zmusić prawników do ujawnienia wszystkich znanych im na temat klienta informacji). W przypadku biegłych rewidentów prawo to może zostać niekiedy uchylone ze względu na obowiązek doniesienia o działalności przestępczej, jak np. pranie pieniędzy, czy – w przypadku banków – złożenia bezpośrednich raportów do urzędu nadzoru bankowego. Patrz księgowy referujący.