Zarządzanie zyskiem (żargon)

1854

Zarządzanie zyskiem

Manipulacja prezentacją wyników przedstawionych w sprawozdaniach finansowych, w celu podniesienia ceny akcji lub wynagrodzenia zarządu. Analogia golfowa brzmia- łaby: „Lepiej manipulować tablicą wyników niż ćwiczyć uderzenie.” Zarządzanie zyskiem jest łagodniejszą formą praktyki upiększania wyników, mieszczącą się w ramach standardów rachunkowości. W razie jego nadużywania, biegli rewidenci reagowaliby, miejmy nadzieję, zakwestionowaniem rzetelności sprawozdania. Przykładem zarządzania zyskiem może być zaksięgowanie strat wyższych, niż faktycznie poniesione, i utworzenie w ten sposób ukrytych rezerw – dzięki którym przyszłe zyski będą wyglądały bardziej imponująco. Technika zawyżonego odpisu jest szczególnie powszechna w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zarządzanie zyskiem usprawiedliwia się często wychodząc z dość niebezpiecznego założenia, że skoro rynek papierów wartościowych sumiennie kapitalizuje zysk przypadający na jedną akcję, fabrykowanie „zysku na papierze” jest uczciwą formą wynagradzania akcjonariuszy.

Zarządzanie zyskiem