Zarządzanie informacją

1416

Zarządzanie informacją

Świadomy wysiłek przedsiębiorstw zmierzający do wykorzystania informacji jako źródła przewagi konkurencyjnej. Oznacza to konieczność inwestowania w systemy umożliwiające przetwarzanie nieuporządkowanych danych (generowanych zarówno w samych przedsiębiorstwach, jak i poza nimi) w zorganizowany zestaw informacji użyteczny dla potrzeb decyzyjnych. System informacji zarządczej od dawna zajmuje się produktywnym wykorzystywaniem informacji księgowych. Informatyka zwiększa jednak złożoność, szczegó- łowość, zakres, szybkość przetwarzania oraz ilość dostępnych informacji – czasem tworząc nadmiar informacji. Zarządzanie informacją jest odpowiedzią zarówno na zagrożenia, jak i nowe możliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych systemów informatycznych. Obecnie, jednym z największych wyzwań jest problem wyselekcjonowania informacji faktycznie potrzebnych pracownikom przetwarzającym informacje, aby byli efektywni. Przykładowo, przetwarzając nieuporządkowane dane w spójny system informacji na potrzeby decyzyjne, przedsiębiorstwo może skupiać się na następujących kwestiach:

Zarządzanie informacją

Przykładem zarządzania informacją może być gromadzenie danych odnośnie transakcji (w banku lub sklepie spożywczym) w celu lepszego zrozumienia zachowań, zwyczajów i preferencji konsumentów. Znając nawyki klientów w zakresie nabywania produktów, przedsiębiorstwo może indywidualizować swoje relacje z nimi. Patrz dyrektor ds. informacji i reorganizacja procesów gospodarczych.