Wielka Czwórka firm księgowych

2000

Wielka Czwórka firm księgowych

Cztery największe międzynarodowe firmy księgowe, zajmujące się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych dużych przedsiębiorstw. Firmy te to:

  • PricewaterhouseCoopers,
  • Deloitte & Touche,
  • Ernst & Young,
  • KPMG.

Firmy Wielkiej Czwórki posiadają ugruntowaną reputację, dziesiątki tysięcy pracowników, przychody w miliardach USD oraz światowy zasięg, dający ich marce szeroką rozpoznawalność (co ma istotne znaczenie dla użytkowników opinii z badania sprawozdań finansowych). Generalnie, obsługują one zazwyczaj duże przedsiębiorstwa, a w ramach innej, nieformalnej roli, występują jako przedstawiciele i rzecznicy organizacji zawodowych zrzeszających biegłych rewidentów. Przed rokiem 2002 Wielka Czwórka była „Wielką Piątką”, mając w swym składzie również firmę Arthur Andersen. Firmy te postrzegały swoją działalność jako świadczenie kompleksowych usług, obejmujących badanie sprawozdań finansowych, doradztwo w zakresie zarządzania, a także doradztwo podatkowe, finansowe i prawne. Seria skandali księgowych oraz przeprowadzone w ich następstwie reformy radykalnie zmieniły sposób ich działania. Pojawiły się również dwie społeczne obawy związane z Wielką Czwórką. Pierwsza z nich to brak wyboru – zgodnie z badaniem przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii, jedna trzecia prezesów komisji rewizyjnych z grupy firm FTSE 350 uważa, że ich firmy nie mają wystarczającego wyboru biegłego rewidenta („Financial Times”, 12 kwietnia 2006). Druga to odmiana doktryny „zbyt duży, by zawieść” – zagrożenie moralne, jakie może powstać w wyniku nadmiernego uzależenienia od Wielkiej Czwórki. Zważywszy na to, że kolejne odejście w stylu Andersena mogłoby poważnie zachwiać równowagą na rynkach kapitałowych, organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości mogą mieć obawy przed zajęciem twardego stanowiska. Zobacz także Enron.

audytorzy największych firm europejskich wielka czwórka USA