Plan badania sprawozdań finansowych

1315

Plan badania sprawozdań finansowych

Standardowe zadania i metodologie stosowane przez biegłych rewidentów do rozplanowania, prowadzenia i udokumentowania swojej pracy. Znormalizowane i konsekwentne podej- ście do badania sprzyja dokładności i dyscyplinie. Jednak z drugiej strony, wygodna rutyna planu badania może uśpić czujność rewidenta na aspekty ryzyka nieujęte w planie. Mechaniczne podejście należy więc równoważyć rynkowym zdrowym rozsądkiem, dobrym zrozumieniem kluczowych motorów działalności firmy, intelektualną ciekawością, a nawet kreatywnością.