Zaufanie brytyjskich pracodawców do gospodarki kraju poprawiło się w czerwcu

821

Konfederacja Rekrutacji i Zatrudnienia przeprowadziła ankietę wśród brytyjskich pracodawców, której wyniki pokazały, że ich zaufanie do brytyjskiej gospodarki znacznie się poprawiło z powodu przesunięcia terminu Brexit z 29 marca na 31 października. Odpowiedni wskaźnik wzrósł w czerwcu o 3 pkt do minus 26 pkt. Wskaźnik, który określa intencje brytyjskich firm w zakresie zatrudnienia i inwestycji, również wykazał znaczny wzrost, zwiększając się o 4 pkt procentowe do 1 pkt. Wskaźnik wskazujący na plany firm zatrudniających pracowników tymczasowych wynosił 4 pkt w porównaniu z 2 pkt w poprzednim miesiącu. Ich średnioterminowe plany zatrudnienia również stały się bardziej optymistyczne. Odpowiedni wskaźnik wynosił 5 pkt, wzrastając z 4 pkt.  

Dostawy urządzeń do noszenia w Europie wzrosły w pierwszym kwartale 2,2 razy

W pierwszym kwartale na rynek europejski trafiło 10 mln urządzeń do noszenia. Jak donosi International Data Corporation, stawka za rok wzrosła o 118,5%. Słuchawki stanowiły 40,1% wszystkich dostaw. Udział zegarków wynosił 36,6%, bransoletek – 22,9%. Kraje Europy Zachodniej w ostatnim kwartale zajmowały 82% udziału w rynku europejskim. Inteligentnych zegarków w Europie Środkowej i Zachodniej sprzedano o 140% więcej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Tak znaczący wzrost tego wskaźnika sugeruje, że Europejczycy wolą urządzenia wielofunkcyjne. W całej Europie wzrost podaży słuchawek wyniósł 298%, podczas gdy podaż zegarków wzrosła o 41%. Według szacunków firmy badawczej do końca 2019 r. podaż urządzeń do noszenia giedy w Europie wzrośnie do 45,6 mln sztuk, z czego 43% to inteligentne zegarki.

FedEx odnotowała kwartalną stratę przy spowolnieniu globalnego wzrostu

Raport amerykańskiej FedEx Corporation, która świadczy usługi logistyczne na całym świecie, za czwarty kwartał fiskalny do 31 maja pokazał, że jej strata netto wyniosła 1,97 mld USD, podczas gdy rok wcześniej odnotowano zysk netto w wysokości 1,13 mld USD. Skorygowany zysk spadł do 5,01 USD za akcję. Ekonomiści oczekiwali większego spadku – do 4,85 USD za akcję. W tym samym czasie przychody kwartalne wzrosły do ​​17,8 mld USD w porównaniu z 17,3 mld USD w poprzednim roku. W poprzednim kwartale wzrost przychodów o 11% został odnotowany przez jednostkę dostarczającą ziemię, podczas gdy tempo przesyłek ekspresowych spadło o 1%. Firma wyjaśnia słabe dane kwartalne, osłabieniem globalnego wzrostu gospodarczego i przejściem klientów na tańsze opcje dostawy od stycznia tego roku, która jest obecnie realizowane 6 dni w tygodniu przez cały rok, a nie tylko w święta. FedEx zakończyła cały rok podatkowy ze spadkiem zysku netto do 540 mln USD i wzrostem przychodów do 69,7 mld USD.

Akcje Tesli spadły o 1,7% na podstawie danych o słabych dostawach samochodów elektrycznych w drugim kwartale

Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla w drugim kwartale sprzedał tylko 49 tys. samochodów w Ameryce Północnej, z celem powyżej 90,7 tys. samochodów, ustalonym przez dyrektora generalnego firmy Ilona Muska. Zostało to podane przez publikację Electrec. Ta informacja była przyczyną spadku akcji Tesli o 1,7% we wtorek. Pomimo wystarczającej liczby zamówień otrzymanych przez firmę, Tesla nie zmogła dostarczyć wszystkich samochodów elektrycznych swoim klientom. Niemniej jednak publikacja oczekuje, że Tesla zbliży się do nowego rekordu, gdy dane ze wszystkich rynków międzynarodowych, głównie z Norwegii i Chin, zostaną podane w ogólnym raporcie sprzedaży. Według źródeł Electrec, w tym kwartale firma będzie w stanie dostarczyć 61 tys. samochodów do Ameryki Północnej dzięki przychodzącym dodatkowym zamówieniom na 12 tys. samochodów elektrycznych.

Liczba zamówień Airbusa znacznie przekroczyła zamówienia Boeinga na pokazie lotniczym w Le Bourget

Ostatni tydzień zakończył się pokazem lotniczym w Le Bourget. Według IBA.iQ, zgodnie z jego wynikami, liczba zamówień europejskiego koncernu Airbus przekroczyła zamówienia amerykańskiego Boeinga. Europejska firma otrzymała 595 zamówień, które obejmowały również umowy intencyjne, a Boeing otrzymał tylko 234 zamówienia. Airbus zaprezentował swój nowy samolot pasażerski wąskokadłubowy o bardzo długim zasięgu A321XLR na pokazie lotniczym. Ten model zyskał dużą popularność na pokazach lotniczych. Wydano 226 zamówień, choć pierwsze dostawy modelu nastąpiły dopiero w 2023 roku. Zakres lotów, które może wykonać ten liniowiec, jest o 15% dłuższy niż odległość objęta modelem A321LR. Obsługa nowego samolotu pozwoli firmom zajmującym się transportem lotniczym na zmniejszenie zużycia paliwa na pasażera o 30%. W poniedziałek akcje Airbusa spadły o 0,1%, cena akcji Boeinga spadła o 0,2%.

Zaufanie biznesowe w Belgii nadal spadało w czerwcu

W czerwcu wskaźnik zaufania przedsiębiorców w Belgii według oficjalnych danych wyniósł minus 4,9 pkt, spadając z majowych wartości do minus 3,6 pkt. Przemysł wytwórczy spowalnia od kwietnia, ze względu na słabe zamówienia i pogorszenie perspektyw zatrudnienia. Aktywność biznesowa w sektorze usług spadła w związku z pogarszającymi się oczekiwaniami dotyczącymi ogólnego popytu na rynku. Spadek klimatu biznesowego obserwuje się również w sektorze budowlanym, gdzie obserwuje się znaczny spadek zamówień. W tym samym czasie odnotowano wzrost aktywności w sektorze handlu, tutaj wszystkie składniki wskaźnika zaufania przedsiębiorców wykazały poprawę. W sektorze handlu oczekiwania dotyczące planów składania zamówień u dostawców stały się bardziej pozytywne.

Ekonomiści oczekują, że EBC obniży stopy lub złagodzi politykę do końca września

Agencja Reuters przeprowadziła ankietę wśród ekonomistów, która wykazała, że ​​większość respondentów oczekuje, że Europejski Bank Centralny obniży stopę depozytową do końca września lub zadeklaruje zamiar utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie przez jeszcze dłuższy okres. Najnowsze dane EBC wskazują na słabą stopę inflacji, która jest daleka od osiągnięcia docelowego poziomu około 2% i wskazuje na brak poprawy wzrostu gospodarczego. Ekonomiści wskazują, że większość banków centralnych na świecie walczy z podobnymi problemami – złagodzenie polityki pieniężnej prowadzi do mniejszej liczby oczekiwanych wyników. 80% respondentów oczekuje, że EBC obniży stopę depozytową lub złagodzi prognozę przyszłych kroków, co trwale odłoży możliwość wyższych stóp procentowych. Według większości ekonomistów regulator może zrealizować tę prognozę do końca września, a jedna trzecia uczestników badania uważa, że ​​może to nastąpić już w lipcu.