Aktywność biznesowa w sektorze usług Chin wzrosła w czerwcu w najniższym tempie od 4 miesięcy

885

Sektor usług w Chinach zanotował w czerwcu najniższy od 4 miesięcy wzrost aktywności gospodarczej. Badanie przeprowadzone przez Caixin Media i IHS Markit wykazało, że wskaźnik PMI wyniósł 52 pkt, wskazując na spadek w stosunku do majowej wartości 52,7 pkt. Polityki rządowe stymulujące wydatki klientów przyczyniły się do niewielkiego wzrostu liczby nowych zamówień. Firmy usługowe zgłosiły jednak pierwszy spadek nowych zamówień eksportowych w ciągu ostatnich 9 miesięcy, co zostało spowodowane osłabieniem popytu zewnętrznego. Zatrudnienie w czerwcu pozostało prawie na poziomie z poprzedniego miesiąca. Pogorszenie nastrojów wśród dostawców usług spowodowane było trwającym sporem handlowym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W czerwcu wartość złożonego wskaźnika wskazującego na nastroje w sektorze usług i sektorze wytwórczym była minimalna od października 2018 r. Indeks wyniósł 50,6 pkt, spadając z 51,5 pkt w maju. Sektor nieprodukcyjny w Chinach w ubiegłym miesiącu również zanotował spadek oficjalnego PMI z 54,3 pkt do 54,2 pkt.

Wzrost biznesu w strefie euro przyspieszył w czerwcu do maksimum od listopada 2018 roku

Według IHS Markit, w czerwcu strefa euro wykazała najwyższy wzrost gospodarczy od listopada 2018 r. Odpowiedni złożony wskaźnik PMI wyniósł w zeszłym miesiącu 52,2 pkt. Jego wartość wzrosła w stosunku do majowego poziomu w 51,8 pkt. W sektorze usług wskaźnik wzrósł do 53,6 pkt z 52,9 pkt. Jego stopa była najwyższą od października ubiegłego roku. Nie udało się jednak powstrzymać spadku aktywności w sektorze produkcyjnym. Głównym czynnikiem wzrostu wskaźnika złożonego był dalszy wzrost nowych zamówień. W czerwcu wskaźnik wzrastał w najszybszym tempie od listopada. Kontynuowano wzrost zatrudnienia w strefie euro, gdzie Niemcy i Irlandia stały się liderami tego wskaźnika. W ubiegłym miesiącu nastąpił minimalny wzrost ceny zakupu od września 2016 r. i umiarkowany wzrost cen sprzedaży. Dane ankietowe wskazują, że wzrost gospodarki strefy euro w drugim kwartale był nieco wyższy niż 0,2%.

Wzrost zatrudnienia w amerykańskim sektorze prywatnym był mniejszy niż oczekiwano w czerwcu

Sektor prywatny Stanów Zjednoczonych w czerwcu, według ADP Research Institute i Moody’s Analytics, stworzył o 102 tys. więcej miejsc pracy niż w maju. Jednocześnie prognoza ekonomistów sugerowała wzrost wskaźnika o 140 tys. miejsc pracy. Firmy usługowe zatrudniły w zeszłym miesiącu 117 tys. nowych pracowników. W sektorze budowlanym powstało dodatkowe 18 tys. miejsc pracy. Przedsiębiorstwa produkcyjne zwiększyły liczbę pracowników o 7 tys. W przemyśle wydobywczym odnotowano wzrost o 4 tys. miejsc pracy. W środę amerykański Departament Pracy opublikował raport, który wykazał, że w tygodniu do 29 czerwca 221 tys. Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w kraju. Przez tydzień ich liczba zmniejszyła się o 8 tys. Ekonomiści oczekiwali mniej znaczącego zmniejszenia indeksu – do 223 tys. Za tydzień do 22 czerwca zasiłki dla bezrobotnych nadal otrzymywały 1 mln 690 tys. obywateli USA, ich liczba spadła o 8 tys.

Deficyt handlowy USA wzrósł w maju o 8,4%

W maju deficyt handlowy USA wyniósł 55,5 mld dolarów. W ciągu miesiąca jego wolumen wzrósł o 8,4%, co jest najwyższą wartością od początku tego roku. Ekonomiści przewidywali niższą liczbę w 54 mld dolarów. W maju import wykazał najszybszy wzrost od 2015 r., wynosząc 3,3%. Jednocześnie wzrost eksportu o 2% był maksymalny od 12 miesięcy. W maju do USA sprowadzono rekordową liczbę samochodów, na 33,23 mld dolarów. Ropy zakupiono na 13,02 mld dolarów, wielkość jej zakupu wzrosła o 11%. Wzrost wykazał również import kapitału i towarów konsumpcyjnych. Wzrost eksportu wynikał ze wzrostu ilości dostarczanej soi, dóbr kapitałowych i konsumpcyjnych. Ujemne saldo handlowe z Chinami wyniosło 30,1 mld dolarów. W ciągu miesiąca liczba ta wzrosła o 12%. Rekordowy poziom w 9,6 mld dolarów osiągnął w maju deficyt handlowy z Meksykiem.

Rapaport spodziewa się dalszego spadku globalnej sprzedaży diamentów w drugiej połowie roku

W pierwszej połowie 2019 r. ilość diamentów sprzedawanych na świecie okazała się mniejsza niż prognozowali spółki górnicze. Popyt na diamenty na rynku światowym w czerwcu pozostał słaby. Aby zwiększyć płynność w celu spłaty kredytów, producenci diamentów obniżyli ceny. W czerwcu wskaźnik RAPI dla diamentów o wartości jednego karata spadł o 1,4%, a w pierwszej połowie roku – o 3,1%. Agencja branżowa Rapaport wskazuje, że głównym problemem dla producentów diamentów jest brak rentowności. Ostatnio bardziej opłacalnym jest kupowanie tańszych diamentów, których rezerwy pozostają wysokie. W ciągu roku ilość diamentów sprzedawanych na platformie RapNet wzrosła o 13%. Ze względu na zwiększone zapasy producenci diamentów zmniejszyli produkcję o 30%. Aby zachować obciążenie produkcyjne, kutry zaczęły przetwarzać głównie mniejsze i tańsze diamenty. Ze względu na obecną sytuację w branży Rapaport przewiduje dalszy spadek globalnej sprzedaży diamentów w drugiej połowie roku.

Szwedzki Bank Centralny pozostawił stopy bez zmian

Po środowym spotkaniu Bank Szwecji utrzymał stopę procentową na niezmienionym poziomie. Stopa REPO pozostała na minus 0,25%, potwierdzając prognozy rynkowe. Regulator ogłosił jednak zamiar podniesienia stopy do końca tego lub na początku przyszłego roku, co odpowiada poprzedniej prognozie. Przesłanie Banku Centralnego mówi, że od lipca tego roku do grudnia 2020 r. kupi obligacje o łącznej wartości 45 mld koron szwedzkich. Jako ryzyko, które może wpłynąć na gospodarkę kraju, Bank Centralny nazwał możliwe wydarzenia międzynarodowe. Regulator będzie uważnie monitorował dynamikę inflacji i, w razie potrzeby, będzie dostosowywał swoją politykę pieniężną. Prognoza Banku Centralnego sugeruje wzrost inflacji w Szwecji do 2,2% w 2020 r. z 1,8% w 2019 r. PKB według jego szacunków wzrośnie w tym roku o 1,8%, a w przyszłym roku wzrost wyniesie 1,6%.

Sprzedaż detaliczna w Australii wzrosła w maju o 0,1%

Australijska sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 0,1% po wzroście o 0,1% w kwietniu, podało australijskie biuro statystyczne. Eksperci oczekiwali miesięcznego wzrostu o 0,2%. Opierając się na słabym wzroście sprzedaży detalicznej w maju, Marseil Tieliant, ekonomista z Capital Economics, przewiduje wzrost nie większy niż 0,6% w drugim kwartale. W maju kraj sprzedał o 0,3% mniej produktów spożywczych niż w kwietniu. Sprzedaż odzieży spadła o 0,2% w ciągu miesiąca. Wolumen towarów sprzedawanych przez domy towarowe spadł o 0,4%, a kawiarnie i restauracje zwiększyły sprzedaż o 0,7%. Australijski urząd statystyczny opublikował kolejny raport, zgodnie z którym liczba wakatów w okresie trzech miesięcy do maja spadła o 1,1% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, podczas gdy ten wskaźnik w ujęciu rocznym wzrósł o 1,8%.