Zlecenie po każdej cenie (PKC)

1535

Zlecenie po każdej cenie (PKC) przeznaczone jest dla tych osób, dla których ważniejsza jest realizacja zlecenia niż to, po jakiej cenie to nastąpi.

Większość profesjonalnych inwestorów niechętnie podchodzi do tego typu zleceń, ponieważ mogą one zrealizować się w najmniej korzystnym dla nas momencie. Z uwagi na swoją specyfikę zlecenia po każdej cenie realizowane będą bez jakichkolwiek wyjątków, uwzględniając każdy poślizg cenowy.

” Powinniśmy za wszelką cenę unikać tego typu zleceń, ponieważ prawie nigdy nie zostają one zrealizowane po cenie oczekiwanej przez nas, a nieco bardziej niekorzystnej.
Pamiętaj. Zleceń po każdej cenie powinniśmy używać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, na przykład gdy zrealizujemy duży zysk i szybko chcemy go zachować lub bardzo szybko tniemy straty. „

Jeżeli już musimy przeprowadzać zlecenie po każdej cenie (PKC) , to powinny być stosowane wyłącznie na rynkach o dużej płynności, gdzie istnieje dostateczna liczba ofert po drugiej stronie arkusza. Takim rynkiem z pewnością są kontrakty terminowe z najbliższą datą wygaśnięcia, akcje cieszące się dużą płynnością, rynek Forex na najpopularniejsze pary walutowe, natomiast rynek opcji, kontrakty terminowe z odległym terminem wykupienia, rynek New Connect i pozostałe akcje o niskiej płynności absolutnie się do tego nie nadają. Jednym dużym zleceniem możemy spowodować nawet kilkuprocentową zmianę cen, a jak wiadomo: każdy zaoszczędzony punkt staje się punktem zarobionym.

„Nie należy lekceważyć znaczenia właściwego składania zleceń i związanych z tym procedur. Źle złożone zlecenie na złym rynku może inwestora drogo kosztować.

Jake Bernstein”

Zlecenie PKC (po każdej cenie)

Zlecenie PKC używamy do zrealizowania transakcji, kiedy bardziej zależy nam na szybkości i pewności realizacji, niż czekaniu aż cena osiągnie poziom naszego zlecenia. W momencie złożenia zlecenia PKC będzie ono realizowane  aż do momentu, w którym zostanie całkowicie pokryte, dlatego w przypadku mało płynnych spółek lub dużego zlecenia, może ono doprowadzić nawet do osiągnięcia przez kurs dolnego/górnego ograniczenia dziennego zakresu wahań i równoważenia rynku.

Przykład:

IlośćKupnoSprzedażIlość
10009910010
209810130
30971021000
509610350
20095104150
20095

Inwestor złożył zlecenie kupna 1000 akcji z limitem 99 zł. Pozostali gracze kupują jednak agresywnie akcje spółki XYZ (kupują agresywnie, czyli są skłonni zapłacić wyższą cenę), skutkiem czego z  90 akcji po 100 zł zostało tylko 10 (agresywne zakupy inwestorów nie zostały ujęte w arkuszu zleceń, tabela przedstawia sytuację po zrealizowaniu tych zleceń kupna).  Inwestor zaczyna się obawiać, że nie uda mu się zrealizować zlecenia po korzystnej cenie (zlecenie kupna z limitem 99 jest najlepszą ofertą dla sprzedających, a mimo to, nikt nie akceptuje tej ceny, najniższą ceną sprzedaży jest 100 zł), zwłaszcza że w tabeli ofert jest tylko jedno zlecenie  odpowiadające mu swoją wielkością. Inwestor postanawia więc użyć zlecenia PKC. W takim wypadku nabędzie on 10 akcji po 100 zł, 30 po 101 i 970 po 102.

Warto dodać, że zlecenie PKC jest jednym z najpopularniejszych zleceń na GPW, a jego błędne stosowanie prowadzi często do pogorszenia wyników inwestycyjnych. O ile sporym atutem tego zlecenia jest fakt, że realizowane zostaje jako pierwsze, to niesie ono również duże zagrożenie wynikające z tego, że inwestor nigdy nie ma pewności po jakiej cenie dojdzie do zawarcia transakcji.