Zlecenie w cenie

1156

Jedni wolą groszek, inni fasolkę… dlatego w restauracjach możemy składać dowolne zamówienia, czyli zlecenia odnośnie tego, co mamy ochotę znaleźć na talerzu.

Również inwestorzy wybierają swobodnie przy składaniu zleceń. A do wyboru mają:

 • Zlecenia z limitem ceny; „Wezmę ten pakiet akcji, ale nie dam za niego więcej, niż….”, „Sprzedam, ale nie taniej niż za”… (…Mogę poczekać na ten stek, ale ma być taki, jak lubię, średnio wysmażony z karmelizowaną cebulką…”)
 • Zlecenia bez limitu ceny: „Biorę, byle szybko!” („Daj pan, panie starszy cokolwiek, głodny jestem!”). Wśród nich są zlecenia po każdej cenie (realizowane w całości bez względu na aktualną cenę),
 • Zlecenia po cenie rynkowej (najlepszej w danej chwili na rynku) i zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie (składane na otwarcie lub zamknięcie notowań w systemie ciągłym albo w notowaniach ciągłych w ramach tzw. fixingu).

I to już wszystko? Ależ skąd, to były dania główne! Wśród zleceń, jakie można składać, są jeszcze:

 • Zlecenia z warunkiem minimalnej wielkości wykonania (realizacja zlecenia musi osiągnąć pewną minimalną wielkość).
 • Zlecenie z limitem aktywacji (owa aktywacja, czyli ujawnienie zlecenia następuje po osiągnięciu założonego przez inwestora poziomu kursu na rynku).
 • Zlecenie z wielkością ujawnianą (gdy inwestor określa część zlecenia, która zostanie ujawniona w arkuszu zleceń i będzie widoczna dla innych uczestników rynku niezależnie od całkowitej wartości tego zlecenia).

Jeśli chodzi o czas realizacji zleceń – również mamy pełny „wypas” (od fast do slow foodów, trzymając się gastronomii)… I tak występują:

 • Zlecenie z określoną datą ważności to zlecenie, które musi być zrealizowane w wyznaczonym przez inwestora okresie.
 • Zlecenie ważne do końca sesji (wyjaśnień nie trzeba, nazwa mówi sama za siebie).
 • Zlecenie bez określonego terminu ważności (takie, które bezterminowo figuruje w arkuszu zleceń, dopóki nie zostanie zrealizowane lub wycofane przez inwestora).
 • Zlecenie typu „wykonaj lub anuluj” (czyli: zrób to, pod warunkiem, że…).
 • Zlecenie ważne do pierwszego wykonania (ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji lub pierwszych transakcji, gdy realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach).