Maklerzy i doradcy inwestycyjni

1682

Wiem wszystko o giełdzie i papierach wartościowych, zostanę maklerem od jutra!”

…Niestety, podobnie jak notariusze – zawód maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, mogą wykonywać wyłącznie osoby wpisane na listę prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, legitymujące się ponato zdanym egzaminem, niekarane i posiadające pełnię praw publicznych. Liczba tych szczęśliwców, zatrudnionych w danym domu maklerskim, ma odpowiadać zakresowi prowadzonej przezeń działalności. Prawo wymienia też określone czynności, które mogą wykonywać wyłącznie maklerzy giełdowi lub doradcy inwestycyjni (do nich należy m. in. realizacja powierzonych zleceń brokerskich, czy ogólne porady inwestycyjne, udzielane klientom).

Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje, aby maklerzy i doradcy inwestycyjni pracowali w sposób należyty, tj. wywiązywali się z powierzonych obowiązków. W przeciwnym wypadku dana osoba może zostać ukarana – KNF może skreślić ją z listy lub zawiesić prawo do wykonywania zawodu.