AD – Accumulation / Distribution

Analiza Techniczna Wskaźniki

1466

ACCUMULATION/DISTRIBUTION LINE (AD)

ACCUMULATION DISTRIBUTION LINE (AD) Wskaźnik AD (Accumulation/Distribution Line) informuje o zachodzących ruchach akumulacyjnych lub dystrybucyjnych. AD opiera sie bowiem na założeniu, że ruch ceny (zwyżkujący czy zniżkujący) jest tym pewniejszy im większy jest towarzyszący mu wzrost wolumenu. Inaczej mówiąc, gdy wraz ze wzrostem ceny akcji wzrasta wolumen  – tj. rośnie wartość wskaźnika, wzrasta akumulacja danego instrumentu – istnieje znaczące prawdopodobieństwo kontynuacji trendu zwyżkującego. Analogicznie, spadek cen połączony z wzrostem obrotów powoduje spadek wartości wskaźnika i świadczy o zwiększonej dystrybucji – prawdopodobna kontynuacja spadku notowań danego papieru wartościowego.

Wskaźnik służy do przewidywania zmian trendów na podstawie obserwacji dywergencji pomiędzy wykresem kursu akcji a przebiegiem wskaźnika. Jeśli na wskaźniku pojawia się trend zwyżkujący (A) przy kontynuacji spadku przez wykres kursu (B), zapowiadana jest zmiana trendu wykresu instrumentu. Analogicznie, zapowiadana jest zmiana trendu zwyżkującego w sytuacji, gdy kurs nadal rośnie (D), a na wskaźniku wytworzy się trend zniżkujący (C) – na pokazanym wykresie skutkiem tego jest korekta cen instrumentu (E).